Türkiye’de Covid-19 Döneminin Dış Ticaret İşlemlerinden Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Genel Bütçe Üzerine Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-93
Language : null
Konu :
Number of pages: 22-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletlerin en büyük gelir kaynağı vergiler olmuştur. Covid 19 döneminde ise yaşanan tam kapanmalar sonucunda ülkelerin üretimleri ve dolayısıyla ülkelerin birbirleri ile yaptıkları dış ticaret olumsuz etkilenmiş ve ülkeler bütçelerinde ciddi bir gelir kalemi olan dış ticaret işlemlerinden elde ettikleri gelirleri de düşmüştür. Bu araştırmamızda; Türkiye açısından Covid 19 dönemi öncesi ve sonrası dönemde ithalat esnasında tahsil edilen gümrük vergileri başta olmak üzere diğer vergi gelirlerinin değişimini ve bütçeye etkilerini incelemeyi amaçlamaktayız. Çalışmamızdaki veriler zaman serisi analizi kullanılarak incelenmiştir.   

Keywords

Abstract

The biggest source of income for states has been taxes. In the Covid 19 period, as a result of the complete closures, the production of countries and therefore the foreign trade between countries was adversely affected and the incomes of countries from foreign trade transactions, which are a serious income item in their budgets, also decreased. In this research; In terms of Turkey, we aim to examine the changes in other tax revenues, especially customs duties collected during importation, and their effects on the budget in the period before and after the Covid 19 period. The data in our study were analyzed using time series analysis.

Keywords


 • Adıgüzel, Muhittin; (2020) “Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makroekonomik Analizi”,

 • Adıgüzel, Muhittin; (2020) “Covid-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makroekonomik Analizi”,İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı Yıl:19 Sayı:37 Bahar (Özel Ek) s.191-221

 • Ateş, Erdem (2021) “Covid-19 Salgınının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkisi: Bir Yapısal Kırılma Analizi”, İzmir İktisat Dergisi, Cilt: 36 Sayı: 3 Sayfa: 617-627

 • Aydın, Kadir, Sönmüş, Abdülmusa (2021), “Türkiye’de ve G-20 Ülkelerinde Covid-19 Sürecinde Devletlerin Politikaları”, Al-Farabi International Journal on Social Sciences, Volume 6, issue 1

 • Özcan, Yunus, (2020) “Covid-19 Salgının Vergi Gelirlerine etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , Vol:19, Issue:39; 342-354

                                                                                                    
 • Article Statistics