SAYFA TASARIMINDA KANON, IZGARA VE ORANLARIN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5191-5208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sayfa terim olarak günümüzde daha çok dijital teknolojiyle bütünleşik olarak kullanılsa da, yüz yıllardır farklı materyaller üzerinde çeşitli düzenlemeler ve farklı tekniklerle oluşturulan yapılar olarak tanımlanabilir. Ne tür bir materyal üzerinde konumlanırsa konumlansın, okuyucu tarafından net bir şekilde algılanabilecek, okunabilirliği yüksek, dengeli ve bütünlüğün sağlanabildiği bir tasarım sayfa için en önemli esaslardan biridir. Bunu sağlamanın bilinen en etkin yollarından biri de türkçeye ızgara olarak çevrilen grid yapılardır. Izgaralar, estetik bir görsel tasarımın matematik hesapları yapılarak etkili ve verimli bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır. Sayfanın yapısına ait boşluk, sütun, sayfa bilgisi gibi unsurların yanı sıra, yapılan işe özel bilgiyi aktarmayı sağlayacak tipografi, illüstrasyon, fotoğraf ve grafik unsurların tümüyle etkili bir görsel yapı oluşturabilmek için ızgara doğru bir rehber olacaktır. Bu durumda tasarım yapılacak alan için doğru ızgarayı belirlemek ise, geçmişten gelen kanon ve oranlarla mümkün olacaktır. Ticari ve sosyal web portalları, dijital uygulamalar, sosyal mecralarda kullanılacak reklam veya herhangi bir içerik, dijital gazete ve e-dergilerin yanı sıra basılı kitap, dergi, gazete, katalog, broşür veya afişler birer sayfa olarak nitelendirilerek tasarımcı tarafından bir zemin hesaplamasıyla tasarlanmalıdır. Bu sebeple sayfa tasarımının muhakkak ki daha çok, çok sayfalı ürünleri kapsadığı düşünülse de tüm görsel tasarım ürünlerinin birer sayfa içerdiği düşünüldüğünde sayfanın, tasarımın ve ızgaranın önemi açığa çıkmaktadır. Geçmişten günümüze sayfa tasarımlarında kullanılan tekniklere yer verilen bu çalışmada, ızgaranın neden ve nasıl kullanılacağı sorularını cevaplamak amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, pek çok sanat alanında kullanılan oran ve hesaplamaların grafik tasarımın önemli bir parçası olan sayfa tasarımında da bir o kadar önemli olduğu kanısına varılmıştır.

Keywords

Abstract

Even though the page is used as a term in integration with digital technology, it can be defined as structures created with various arrangements and different techniques on different materials for hundreds of years. Regardless what kind of material it is positioned on, design that can be clearly perceived by the reader, a design with high readability, balance and integrity is one of the most important principles for a page. One of the most effective ways to achieve this is the grid structures translated into Turkish as Izgara. Grids enable an aesthetic visual design to have an effective and efficient appearance by making mathematical calculations. In addition to elements such as spaces, columns and page information belonging to the structure of the page, the grid will be a correct guide in order to create an effective visual structure with all of the typography, illustration, photography and graphic elements that will enable to convey the information specific to the job. In this case, determining the right grid for the area to be designed will be possible with the canons and proportions from the past. Commercial and social web portals, digital applications, advertisements or any content to be used in social media, digital newspapers and e-journals, as well as printed books, magazines, newspapers, catalogs, brochures or posters should be designed as one page and designed by the designer with a ground calculation. For this reason, although the page design is thought to cover mostly multi-page products, when it is considered that all visual design products contain one page, the importance of the page, design and grid becomes clear. In this study, which includes the techniques used in page designs from the past to the present, it is aimed to answer the questions of why and how to use the grid. As a result, it has been concluded that the ratios and calculations used in many fields of art are equally important in page design, which is an important part of graphic design.

Keywords