TEDARİK ZİNCİRLERİNE ENTEGRE LİMANLARDA YENİ TEKNOLOJİLER: ENDÜSTRİ 4.0’IN ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5137-5144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dördüncü Sanayi Devrimi (Sanayi 4.0) bağlamında Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka, robotik, insansız araçlar ve 3D baskı gibi dijital teknolojiler klasik üretim ve tüketim süreçlerini değiştirmektedir. Sanayi 4.0 tüm alanlarda olduğu gibi lojistik sektöründe ve tedarik zincirlerinde de inovasyon, dijitalleşme, otonomi, katma değer, sürdürülebilirlik ve bilgi teknolojileri (BT) konularında yeni fırsatlar sunmaktadır. Limanlar stratejik tedarik zincirlerinin ve küresel dağıtım kanallarının önemli bir parçası haline gelmiştir. Sanayi 4.0’ın dinamikleri tedarik zincirlerine entegre olan limanları da derinden etkilemektedir. BT kullanımı her geçen gün artan limanların kullandığı teknolojiler Sanayi 4.0 ile beraber daha da çeşitlenmektedir. Geçmişte sadece gemilere barınak olma, yüklerin elleçlenmesi ve depolanması gibi klasik fonksiyonları yerine getiren limanlar günümüzde tedarik zincirlerinin en önemli üyelerinden birisi haline gelmiştir. Tedarik zinciri yönetiminde bilgi teknolojilerinin en önemli işlevlerinden birisi her bir ürün için üretimden teslime kadar olan bilgiyi toplamak ve tüm taraflar için görülebilir yapmaktır. Çeşitlendirilen katma değerli lojistik hizmetlerin sunulması, bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanımı ve konteynerleşmenin dinamik gelişimi sonucunda günümüzde yeni konsept limanlar ortaya çıkmıştır. Tedarik zincirlerinin performanslarına bu tip limanların katkısı günümüzde daha da kritik hale gelmiştir. Bu çalışma kapsamında, limanların tedarik zincirlerindeki yeri ve zincirlere entegrasyonu, kullandıkları teknolojiler, Sanayi 4.0’ın limanları kullanmaya zorladığı son teknolojiler (blockchain, drone, otonom araçlar, robotik vb.) genel hatları ile araştırılmış ve major limanlardaki güncel uygulama örnekleri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In the context of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), digital technologies such as Internet of Things (IoT), artificial intelligence, robotics, unmanned vehicles and 3D printing are changing classical production and consumption processes. Industry 4.0 offers new opportunities in the logistics sector and supply chains, as in all areas, in the fields of innovation, digitalization, autonomy, added value, sustainability and information technologies. Ports have become an important part of strategic supply chains and global distribution channels. The dynamics of Industry 4.0 deeply affect ports that are integrated into supply chains. Technologies used in ports, where IT use is increasing day by day, is becoming more diverse with Industry 4.0. Ports, which fulfilled classical functions such as accommodating ships, handling and storing cargoes, have become one of the most important nodes of supply chains today. One of the most important functions of information technologies in supply chain management is to collect information from production to delivery for each product and make it visible to all parties. As a result of providing diversified value-added logistics services, widespread use of information technologies and the dynamic development of containerization, new concept ports have emerged today. The contribution of these types of ports to the performance of supply chains has become even more critical today. Within the scope of this study, the place of ports in supply chains and their integration into chains, the technologies they use, the latest technologies (blockchain, drone, autonomous vehicles, robotics, etc.) that Industry 4.0 forces ports to use, have been investigated and current application examples in major ports are presented.

Keywords