NURETTİN TOPÇU VE SEZAİ KARAKOÇ’UN BATILILAŞMA TASAVVURLARININ MUKAYESESİ

Author:

Year-Number: 2021-91
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 5093-5101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç yazıları ve yaşamlarıyla on yıllardır farklı nesiller üzerinde etkili olmuş, bugün de okunmaya devam eden isimlerdir. Bu iki yazarın isimleri çıkarmış oldukları Hareket ve Diriliş dergileriyle özdeşleşmiştir adeta. Bu makale Topçu ve Karakoç’un “Batı” ve Batılılaşma tasavvurlarının mukayesesini dergi yazıları üzerinden yapmaya çalıştık. Böylece Batılılaşmaya karşı eleştirel yaklaşan ve “yerliliği” vurgulayan iki yazarın düşünce dünyalarına daha önceki çalışmalarda göz önüne alınmamış açılardan yaklaşarak bu isimler üzerine farklı bir yorum denemesine giriştik. Bu makalede, Topçu ve Karakoç’un hayat hikayeleri üzerinden düşüncelerinin teşekkül süreçlerini ele aldığımız bölümün ardından Batılılaşmaya eleştirel yaklaşımlarını karşılaştırdığımız bölüm yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Nurettin Topcu and Sezai Karakoc are names that have been influential on different generations for decades with their writings and lives and continue to be read today. The names of these two authors have almost become synonymous with the journals Hareket and Dirilis they have published. In this article, we tried compare Topcu and Karakoc’s conceptions of the “West” and Westernizations through journal articles. Thus, by approaching of Westernization and emphasize “nativeness”,we have attempted a different interpretation of these names by approaching them from different comments that were not considered in previous studies. In this article, after the part where we discuss the processes of Topcu and Karakoc’s thoughts, throughs their life stories, there is the part where we compare their critical approaches to Westernization.

Keywords