BAKARA 151. AYET ÇERÇEVESİNDE HZ. PEYGAMBER'İN RİSALET GÖREVİ

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4970-4978
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an, Hz. Muhammed’e 23 yılda ayet ve sureler halinde gelmiş son ilahî kitaptır. Onun indiriliş gayesi, insanları yaratılış çizgisine geri döndürmek, varlığındaki güzel hasletleri öne çıkararak onun iyi bir insan olmasına rehberlik etmektir. Kur’an, insanın dünyaya gönderilişini veciz bir şekilde ifade ederek, kendini tanımasında peygamberlerin rehber edinilmesini istemekte, mahlûkattan bahsedip Hâlik’a ulaşılmasını hedeflemektedir. Bu son ilahî rehberi insanlara tebliğ ve tebyîn eden Hz. Muhammed peygamberlerin sonuncusudur. Hz. Peygamber’in görevinin neliğini açıklayan ayetlerin başında Bakara 151. ayet gelmektedir. O, Allah’ın ayetlerini okuyup, insanları maddî ve manevî temizliğe ulaştırırken, bir taraftan da Kur’an’ın hedefini ortaya koyan canlı bir örnek olmuştur. Yani o, tebliğci olduğu kadar Kur’an’ın uygulayıcısıdır. Son elçinin insanların içinden çıkmış olması özel olarak Müslümanlar, genel olarak insanlık için Allah’ın insanlığa bir lütfudur. Allah Teâlâ Hz. Muhammed’i göndermekle insanlığa bu dünyaya yönelik nimetini tamamlamış ve din olarak İslam’dan razı olmuştur.

Keywords

Abstract

The Qur'an is the last divine book that came to the Prophet Muhammad in the form of verses and suras in 23 years. The purpose of his descent is to bring people back to the line of creation, to guide him to be a good person by highlighting the beautiful qualities in his existence. The Qur'an succinctly expresses the sending of man to the world, asks to be guided by the prophets in self-knowledge, aims to reach the Creator by talking about the creatures. Prophet Muhammad is the last of the prophets who conveyed and informed this last divine guide to people. At the beginning of the verses that explain the nature of the Prophet's duty, there is 151 verses of Baccarat. While he recited the verses of Allah and brought people to material and spiritual cleanliness, he also became a living example that revealed the purpose of the Qur'an. In other words, he is the executor of the Qur'an as well as the preacher. The fact that the last messenger came out of people is a gift of Allah to humanity for Muslims in particular and humanity in general. By sending the Prophet Muhammad, Allah the Almighty completed his blessing for this world and accepted Islam as a religion.

Keywords