KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ ÜNİVERSİTELERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4848-4863
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversiteler yükseköğretim faaliyetlerinin yapıldığı eğitim basamağının en üst halkasında yer almaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında üniversiteler bulundukları yerleşim yerlerinin ve bölgesinin kalkınmasında, ekonominin canlanmasında, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde 20’si devlet ve 1’i vakıf olmak üzere toplam 21 üniversite bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde “her il de bir üniversite” bulunmaktadır. Bununla birlikte Samsun’da 2 ve Trabzon’da 3 üniversite bulunmaktadır. Bölgede yer alan 21 üniversitenin %76’sı 2006 yılından sonra kurulmuştur. Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversiteler ve bu üniversitelerin bulundukları şehirler ile ilgili çalışmaların literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Karadeniz Bölgesi özelinde üniversitelerin illere göre dağılımı ve kuruluş tarihleri, akademisyen dağılımı, genel öğrenci dağılımı ve yabancı uyruklu öğrencilerin dağılımı ortaya konulmuştur. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından Yükseköğretimde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması projesi kapsamında 2006 yılından sonra kurulan üniversitelere yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı” üniversitelerin Karadeniz Bölgesi’ndeki durumu incelenmiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanları kullanılarak istatistiklerden yararlanılmıştır. Haritalandırma aşamasında ise ArcGIS programı ve Microsoft Excel kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Universities are located at the top of the educational level, where higher education activities are carried out. In addition to education and training activities, universities play an important role in the development of their settlements and regions, the revival of the economy, and the development of social and cultural activities. There are a total of 21 universities in the Black Sea Region, 20 of which are state and 1 are foundation. There is a university in each province in the Black Sea Region. However, there are 2 universities in Samsun and 3 universities in Trabzon. 76% of the 21 universities in the region were established after 2006. In this study, the distribution of universities according to the provinces and their establishment dates, the distribution of academicians, the general distribution of students and the distribution of foreign students in the Black Sea Region were revealed. In addition, the situation of the "Regional Development Oriented" universities in the Black Sea Region for the universities established after 2006 within the scope of the Specialization and Mission Differentiation in Higher Education project by the Council of Higher Education was examined. When the universities selected within the scope of the relevant project are examined, the Black Sea Region has an important role, 6 of the 15 universities in the list are located in the Black Sea Region. A literature review on the subject has been made, and statistics have been used by using the databases of the Council of Higher Education and the Turkish Statistical Institute. In the mapping phase, ArcGIS program and Miscorsoft Excel were used.

Keywords