MİNYATÜR SANATINDA POLİMER KİL KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4840-4847
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Minyatür sanatının uygulama alanı çoğunlukla el yazmaları olsa da duvar, çini, ahşap vb. yüzeylere benzer teknikler ile yapılmış örneklerine de rastlanmaktadır. Ancak minyatür sanatı örneklerinde bu yüzey ne olursa olsun, üzerine fırça kullanılarak iki boyutlu bir görüntü elde edilmiştir. Diğer yandan polimer kil, yapısı gereği üç boyutlu bir ifade biçimi sağlamaktadır. Çeşitli takılardan küçük boyutlu heykellere, kitap kapaklarından biblolara kadar oldukça çeşitli bir üretim alanı mevcuttur. Bu makalede ise minyatür ifade dili ile polimer kil şekillendirme yöntemleri bir arada kullanılarak denenen yeni bir teknik açıklanmıştır. Çalışmada iki geleneksel minyatür eserinin polimer kil ile üretilmesinde iki farklı yaklaşım ele alınmıştır. Yapılan ilk minyatürde her birim polimer kil ile birer plaka halinde şekillendirilerek yorumlanmış; ikinci minyatürde ise minyatürdeki renk geçişleri ve birimler sucuk tekniğine benzer bir şekilde polimer kil ile oluşturulmuştur. Ayrıca polimer kil ile minyatür üretiminin aşamalarında, dikkat edilecek hususlara ve gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Although the application area of miniature art is mostly manuscripts, it can be used on walls, tiles, wood, etc. There are also examples of surfaces made with similar techniques. However, in miniature art examples, regardless of this surface, a two-dimensional image was obtained by using a brush on it. On the other hand, polymer clay provides a three-dimensional expression form due to its structure. There is a very diverse production area, from various jewelry to small sculptures, from book covers to trinkets. In this article, a new technique that is tried by using a miniature expression language and polymer clay shaping methods is explained. In the study, two different approaches are discussed in the production of two traditional miniature works with polymer clay. In the first miniature made, each unit was shaped as a plate with polymer clay and interpreted; In the second miniature, the color transitions and units in the miniature were created with polymer clay, similar to the coil technique. In addition, in the stages of miniature production with polymer clay, the points to be considered and necessary explanations are given.

Keywords