TRANSITION FROM A DREAM TO A FAILURE: THE BEGINNING AND THE END OF THE CONFLICT RESOLUTION IN TURKEY

Author:

Year-Number: 2021-90
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4733-4746
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Çatışma çözümü” ve “çatışma analizi” kavramlarının barış çalışmaları literatüründe önem bir yeri vardır. Bu kavramlar devletin ulusal güvenliğini sağlaması ve bunu devam ettirmesi bakımından da önemlidir. Kavramlar doğrultusunda bakıldığı zaman Türkiye’nin uzun yıllardır sert güç kullanarak mücadele ettiği PKK ve Kürt Sorunu, özellikle AK Parti’nin demokratikleşme hareketi sonrasında yumuşak güç kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Öncelikle “Kürt Açılımı”, ardından “Demokratik Açılım” ve sonrasında “Barış ve Kardeşlik Projesi” ismiyle uygulanmaya çalışılan çatışma çözümü süreci ve bu süreç içerisinde yaşanan gelişmeler, çatışma çözümünün neden başarısız olduğu ve ardından yaşanan gelişmeler bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bunun yanında sürecin sona ermesinin veya başarısızlığa uğramasının sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın arka planını anlamlı hale getiren metodolojik ayrıntılara yer verilmiştir. Bu çerçevede özellikle her iki tarafta değişen aktörler ve bu aktörlerin istek ve arzuları doğrultusunda sürecin amacından nasıl saptığı üzerine bir analiz yapılmıştır. Tarafların siyasi tercihleri, değişen güçler dengesi, Arap Baharı sonrası yaşanan gelişmeler ile Kürt Hareketi ve PKK’nın elde ettiği yeni imkanlar ve Türkiye açısından ortaya çıkan belirsizlikler sürecin temel açmazları olarak ele alınmıştır. Ayrıca son kısımda ise sürecin başarılı olabilmesi adına neler yapılması gerektiği üzerine tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The concepts of “conflict resolution” and “conflict analysis” have an important place in the peace studies literature. These concepts are also important in terms of ensuring and maintaining the national security of the state. When viewed in terms of concepts, the PKK and the Kurdish Problem, which Turkey has been fighting for many years by using hard force, has been tried to be solved by using soft power, especially after the AK Party’s democratization movement. The main subject of this study is the conflict resolution process, which was tried to be implemented under the name of “Kurdish Initiative”, then “Democratic Initiative” and then “Peace and Brotherhood Project” and the developments in this process, why the conflict resolution failed and the developments that followed. In addition, the reasons for the termination or failure of the process were tried to be explained. In this direction, the methodological details that make the background of the study meaningful are included. In this framework, an analysis was made on the changing actors on both sides and how the process deviated from its purpose in line with the wishes and desires of these actors. The political preferences of the parties, the changing balance of powers, the developments after the Arab Spring, the new opportunities gained by the Kurdish Movement and the PKK, and the uncertainties that have arisen in terms of Turkey are considered as the main dilemmas of the process. In addition, in the last part, what should be done in order for the process to be successful was discussed.

Keywords