EKO TASARIMDA İÇ MEKAN RESMİ VE MİTOLOJİ

Author:

Year-Number: 2021-88
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4251-4257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, modern eko tasarım temasını ve resim sanatındaki iç mekanla ilgili tabloların bağlantısı üzerinde incelenmektedir. Eco tasarımın kökeni ile tasarım ürünlerin ve nesnelerin geçmiş tarihi ve mitolojisi konu edilmektedir. Bununla birlikte temel araştırma eko-tasarım ve günlük yaşamda kullanım nesnelerin sanata dayır yansıması söz konusudur. Eko tasarım yeni bir yön olarak gözükerek, insanın ortaya çıkış tarihi ve sanat tarihinde pek çok araştırılmamıştır. İlk zamanlardan beri, ilkel insan kendine ekolojik bir formdaki eşyaları kendisine yapmıştır, ancak güncel modern zamanlar gelince her şey değişmiştir. Modern teknolojinin gelişiyle birlikte, eko-tasarımla ilgili nesneleri yapmak çok zaman ve emek almıştır, bundan dolayı eko-tasarım arka plana kaybolmuştur. Ancak Rönesans döneminde ve yirminci yüzyılın sonuna kadar eko tasarım sanatta çok önemli bir rol olmuştur. O zamandan beri, sanat tarihinde kalmış ünlü sanatçılar resimdeki iç mekanın özünü biliyorlarmıştır. Sanatçılar, günlük yaşamda kullanılan nesnenin veya formun ilginç bir tarihine ve mitolojisine sahip olduğunu düşünmüşlerdir. Herhangi bir nesnenin kökeninin ardında yapılmasıyla ilgili hikayesi vardır. Küçük tabak ve benzeri şeyler, ya da eko tasarım teknolojisini kullanarak yapılmış masanın inanılmaz geçmiş tarihi ve şimdiki halinin durumu kimi olsa da ilgisini çekecektir. Tim Noble, Sue Webster, Sayaka Ganz, Jacques-Louis David, Wilhelm Hammershoy, William Blake gibi ünlü sanatçıların eserlerinde, resmin yaratılışından önce, her nesnenin efsanesinin hikayesi vardır.

Keywords

Abstract

This article explores the theme of modern eco-design and the connection of paintings related to the interior in painting. The origin of eco-design and the history and mythology of design products and objects are discussed. However, basic research, eco-design, and the reflection of objects used in daily life on art are mentioned. Ecodesign, appearing as a new direction, has not been studied much in the history of the emergence of man and the history of art. From the earliest times, primitive man-made things for themselves in an ecological form, but when the current modern times came, everything changed. With the advent of modern technology, it took a lot of time and effort to make eco-design-related objects, so eco-design faded into the background. However, during the Renaissance and until the end of the twentieth century, eco-design played a very important role in art. It has played an important role in the life of artists of all periods and times. Since then, famous artists who have remained in the history of art have known the essence of the interior in painting. Artists thought that the object or form used in daily life had an interesting history and mythology. Behind the origin of any object has a story about its making. Small plates and similar things, or the incredible history and current state of the table made using eco-design technology will be of interest to anyone. In the works of famous artists such as Tim Noble, Sue Webster, Sayaka Ganz, Jacques-Louis David, Wilhelm Hammershoy, William Blake, before the creation of the painting, there is a story of the legend of each object

Keywords