OXFORD ÜNİVERSİTESİ "BODLEİN" KÜTÜPHANESİ'NDE YER ALAN BİLİM KONULU MİNYATÜRLÜ İSLAM YAZMA ESERLERDEN ÖRNEKLER

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4582-4593
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İslam dünyasında minyatürlü pek çok yazma eser istinsah edilmiştir. Bu eserlerin pek çoğu bilim ve fen konulu yazmalardır. Bu yazmalar bugün yurt içi ve yurt dışında yazma eser kütüphanelerinde, müze ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Makalede Oxford üniversitesi “Bodlein” kütüphanesinde yer alan bilim ve fen konulu yazmalar içinde değerlendirilen üç örnek ele alınmıştır. Her üç yazma eser İslam coğrafyasında pek çok istinsah nüshası bulunmaktadır. Ancak burada yer alan nüshalar minyatürlü olması açısından diğerlerinden farklılık gösterir. Kütüphanede yer alan fen ve botanik tarihi ile ilgili dioskorides’in materia medica’sı, coğrafya ve harita ile ilgili “kitāb gharāʼib al-funūn wa-mulaḥ al-ʻuyūn” ve portalan atlas, acaibler kitabı olarak bilinen “kitab al- bulhan”ın minyatürlü nüshaları İslam dünyasının bilim tarihi ile ilgili özellikli yazmaları arasındadır. Makalede Bodlein kütüphanesinde bulunan söz konusu yazma nüshalar tanıtılmıştır.

Keywords

Abstract

Many manuscripts with miniatures were copied in the Islamic world. Most of these manuscripts were about science subject. These manuscripts are today located in manuscript libraries, museums, collections in Turkey and abroad. In this article, five examples evaluated among science manuscripts in the Oxford University "Bodlein" library are discussed. There are many copies of all five manuscripts in Islamic geography. However, the copies here differ from the others in terms of being miniaturized. Dioscorides' Materia Medica on science and botanical history, "Kitāb Gharāʼib al-funūn wa-mulaḥ al-ʻuyūn" about geography and map, and "Kitab al-bulhan", known as the book of acaibs, are miniaturized copies of Islam. It is the most famous manuscripts of the world on the history of science. So this article is about the these famous manuscripts in the Bodleın Library.

Keywords