SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4481-4492
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi her alanda etkisini göstermektedir. Bu etkiden sağlık hizmetleri de nasibini almıştır ve teknoloji kullanımı günbegün artmaktadır. Covid-19 pandemisiyle birlikte ise sağlık hizmetlerindeki teknoloji kullanımını daha da artmış ve teknolojinin önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Sağlık 4.0’ı araştırmak ve Sağlık 4.0 hakkında güncel uygulamalar ve gelecekteki yerini açıklamaktır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre Türkiye'de Sağlık 4.0 uygulamalarının sayısı artmaktadır. Teknolojik gelişme hızı ve covid-19 etkisiyle birlikte Sağlık 4.0 uygulamalarının yaygınlaşacağı yönünde beklentiler olduğu çalışmanın sonuçları arasındadır. 10 katılımcının verdiği yanıtlarla bu sonuçlara ulaşılması çalışmanın sınırlılıklarını meydana getirmektedir.

Keywords

Abstract

One of the main areas of rapid dissemination of technology. Health services are also affected by this effect, and the use of technology is increasing day by day. With the Covid-19 pandemic, images with more details than healthcare technical technology have been detailed according to the previous plan. This aim is to research Health 4.0 and current practices about 4.0 and health preference in Turkey. The structuring method was used in the study. According to reached, the increasing number of Health 4.0 applications in Turkey. It will result as there will be predictions that health 4.0 applications will become widespread as the speed of technological progress and covid-19. The realization of these goals with 10 re-givens and givens invigorates their enactment.

Keywords