ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF VE HALK KÜLTÜRÜ

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 4393-4396
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Âşık şiiri; yüzyıllardır birçok değişimlere uğrayarak bugüne değin uzanmıştır. Âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri de Aşık Mahzuni Şerif’tir. Araştırmanın amacı; Âşık Mahzuni Şerif’in şiirlerindeki halk kültürü unsurlarının ve şairin şiirlerinde bu unsurlardan hangilerine yer verdiğinin belirlenmesidir. Araştırma, Âşık Mahzuni Şerif’in “Aşka Başlarken”, “Kazak Abdal Gibi”, “Yuh Yuh”, “Köln Radyosunda”, “Dönmek Zor”, “Rest”, “Akarçay Tokat Festivali”, “İntizar”, “Düştü”, “İhsan Aktaş’a” şiirleri ile sınırlandırılmıştır. Şairin geleneksel kalıpların dışında ortaya koyduğu şiirlerinde geleneksellikten uzaklaştığı görülse de şiirlerinde halk kültürü unsurlarını kullandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, tam da bu noktada şairin geleneksellik ve modernlik arasındaki bağı kurması açısından önem teşkil etmektedir.

Keywords

Abstract

The minstrel poem is a tradition of oral literature reached the present changing dramatically for centuries. Âşık Mahzuni Şerif, is one of the significant representatives of this tradition. Purpose of the research; It is to determine the elements of folk culture in the poems of Âşık Mahzuni Şerif and which of these elements the poet includes in his poems. The research is based on Âşık Mahzuni Şerif's “Beginning in Love”, “Kazak Like Abdal”, “Yuh Yuh”, “On Cologne Radio”, “Hard to Return”, “Rest”, “Akarçay Tokat Festival”, “Intizar”, “Falled”, "İhsan Aktaş'a" is limited to poems. Although the poet tries to move away from traditionalism in his poems, which he tries to create by destroying traditional patterns, it is seen that he uses folk culture elements in his poems. At this point, this study is important for the poet to establish the link between tradition and modernity.

Keywords