SİNEMASAL GERÇEKLİKTE ZAMAN VE MEKAN TASARIMI: UNREAL ENGINE VE THE MANDALORİAN ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-89
Number of pages: 4644-4649
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlatı, tüm sanatlarda olduğu gibi sinemada da ana unsurdur. Kendini ifade etme aracı olan sanat, sinemada da kendini göstermiştir. Sinema da ifade biçimi olarak görsel ve işitsel materyaller kullanılmaktadır. Görsel ve işitsel materyallerin gerçekçiliği anlatıyı daha etkili bir hale getirmektedir. Sinemanın doğuşundan günümüze kadarki sürecinde anlatıyı gerçekçi hale getirmek için birçok yöntem kullanılmıştır. Tekniği iyi bir şekilde kullanmak, anlatıyı iyi yönde etkileyen unsurlardan biridir. Özellikle son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte teknik yöntemlerin ve teknik programların kullanımı anlatı ve hikayedeki gerçekliği çok başka boyutlara taşımaktadır. Bu çalışmada sinema için yeni bir yöntem olan dijital oyun motorlarından Unreal Engine ile sahne tasarlama tekniği üzerinde durulmuş ve Mandalorian dizisi incelenmiştir. Yöntemin sektör içindeki durumu hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

Narrative is the main ambiguity in cinema, as in all arts. Art, which is a means of self-expression, is an art of its own. Visual and auditory materials are used as narration in cinema. Making the visual and visual narrative more effective. It has been used to turn narrative into narrative from the timing until the development of cinema. Making good use of technique is one of those episodes that reproduces the narrative well. The use of technical strategy and technical programs, especially with post-doc teaching. In this training, digital game engines, which are a new method for cinema, are focused on designing with Unreal Engine and Mandalor series. information about a situation in the system is given.

Keywords