SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN KRİPTO PARA İNCELEMESİ: GLOBAL BİR DİJİTAL KANAAT ÖNDERİ OLARAK ELON MUSK ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-88
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4277-4295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX ve elektrikli araç üreticisi Tesla’nın kurucusu iş adamı Elon Musk, yaratıcı kimliği ile 21. yüzyılda teknolojik bir vizyoner olarak kabul edilmektedir. Son dönemlerde popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter üzerinden kripto para odaklı paylaşımlarda bulunan Musk çok fazla dikkat çekmektedir. Twitter her kullanıcının kendini ifade etmesine olanak veren yeni bir medya oluşturmasıyla tartışmaların yapıldığı, gündemin belirlendiği ve yeni nesil kanaat önderlerin boy gösterebildiği bir mecraya dönüşmüştür. Bu bağlamda günümüzde en çok konuşulan ve haberlerde devamlı gündeme gelen Elon Musk, kitleleri peşinden sürükleyebilen iddialı bir kanaat önderi pozisyonuna gelmiştir. Global çapta paylaşımları yoğun etkileşim gören Musk, kripto para tweetleri ile özellikle Bitcoin (BTC) ve Dogecoin (DOGE) gibi para birimlerinin fiyatlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Böylelikle Musk, tweetleri ile kripto para piyasasının dinamiklerini değiştirip domine etmeye başarmaktadır. Bu aras¸tırmanın amacı, Elon Musk’ın global çapta bir kanaat önderi olarak değerlendirilebilip, Twitter üzerinden kripto para ile ilgili yapmış olduğu paylaşımları ile kitleleri nasıl etkilediğini incelemektir. Bu araştırma, 1 Ocak – 1 Temmuz 2021 tarihleriyle sınırlandırılmış; bu kapsamda 397 tweet incelenmiş ve 63 paylaşımın kripto para ile ilgili bir içeriğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Rastgele örnekleme yöntemi ile her ayı temsil edecek şekilde 6 tarih seçilmiş ve kripto para piyasalara olan etkileri araştırılıp söylem analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda Elon Musk’un çoğu zaman basit tweetlerden oluşan ve tek bir söz, görsel veya sadece bir emoji ile kripto para piyasalarını derinden etkileyip yön verebilmekte olduğunu, milyonlarca yatırımcının kararını bir anda değiştirebildiği gösterilmektedir. Kripto para olgusu insanların hayatlarında merkezinde değilken, COVID-19 pandeminin etkisi ile de dünya genelinde ekonomilerin zorlanması özellikle alt ve orta gelir gruplarında yeni maddi arayışları zorunlu kılmış ve böyle bir dönemde Elon Musk’ın tweetleri de kripto para piyasanın değer kazanmasında önemli rol oynamıştır. Araştırmanın konuya ilis¸kin akademik literatu¨ru¨n kanaat önderliği, sosyal medya ve kripto para ilişkisi alanındaki kaynaklara bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Elon Musk, the founder of space technologies company SpaceX and electric vehicle manufacturer Tesla, is considered a technological visionary entrepreneur with his creative identity in the 21st century. Recently, Musk’s posts about cryptocurrency on Twitter, which is one of the popular social media platforms, attracts a lot of attention. With the creation of a new media that allows users to express themselves, Twitter has turned into a place where discussions are made, the agenda is determined and new generation opinion leaders can show up. In this context, Elon Musk, who is the most talked about and constantly on the agenda in the news, has become an assertive opinion leader having the ability to mobilize the masses. Musk, whose social media shares are heavily interacted globally, can directly affect the prices of cryptocurrencies such as Bitcoin (BTC) and Dogecoin (DOGE) with his tweets. Thus, Musk is able to change and dominate the dynamics of the cryptocurrency market through tweets. The purpose of this research is to examine how Elon Musk, who can be evaluated as a global opinion leader, affects the masses with his posts about cryptocurrency on Twitter. This research is limited to January 1 – July 1 2021. In this context, 397 tweets were examined and it was determined that 63 posts had a content related to cryptocurrency. With the random sampling method, 6 dates were selected to represent each month, and their effects on the cryptocurrency markets were investigated and analyzed using discourse analysis. As a result of the research, it is shown that Elon Musk can deeply affect and direct the cryptocurrency markets, mostly through simple tweets consisting of a single word, image or just an emoji, with the effect that millions of investors can change their decision in an instant. While the phenomenon of cryptocurrency was not at the centre of people’s lives so far, the economic strain around the world also due to the impact of the COVID-19 pandemic has made it necessary to seek for new financial pursuits, especially in the lower and middle income groups, and in such a period, Elon Musk’s tweets also played an important role in the appreciation of the cryptocurrency market. It is thought that the research will contribute to the academic literature on the subject of the relation between opinion leadership, social media and cryptocurrency.

Keywords