SOSYO-DEMOGRAFİK VE SİYASAL GÖRÜŞ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN ÇANAKKALE HALKININ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ALGISI

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4266-4276
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fiziki olarak mekânlar arası bağ kuran köprüler, aynı zamanda zihinlerden gönüllere oradan da kültürler arası bağa kadar manevi yollar inşa eden çok işlevli yapılardır. Ancak söz konusu ulusal ve uluslararası niteliği olan büyük köprüler ise, tasarım, proje ve inşa aşamasında zihinler arası ayrışmaya da sebep olabilmektedirler. İstanbul’a ve İzmit’e inşa edilen büyük köprülerde üretilen dil üzerinden bunu görmek mümkündür. Bazen bu köprülere yüklenilen anlam, asıl işlevlerinin de önüne geçebilmektedir. Aynı durum 1915 Çanakkale Köprüsü için de geçerlidir. Tasarım, proje ve inşa aşamasında yoğun olan köprüler üzerine tartışmalar, sonraki zamanlarda cılızlaşarak sona ermektedir. Çevreye, siyasete, ekonomiye, kültüre ve daha birçok alana etkisi olan bu yapılar için söz konusu tartışmalar anlaşılabilir bir durumdur. İnşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü üzerine olan tartışmalara da bu şekilde bakmak gerekmektedir. Ancak ulusal bazda ve ulusal çıkarları açısından çok tartışılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yerel etkileri pek gündeme gelememiştir. Hâlbuki meselenin doğrudan muhatabı olan Çanakkale halkının bu konudaki yaklaşımı da önemlidir. Çünkü yerelden başlayan sahiplenmenin, ulusal alanı etkileme potansiyeli her zaman daha kolaydır. Bu yüzden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili buranın halkının düşünceleri kıymet arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında Çanakkale halkının ne düşündüğünü ortaya koyabilmektir. Bunu gerçekleştirmek için, ÇOMÜ BAP destekli olarak yürütülen proje kapsamında 24-27 Mart 2021 tarihleri arasında anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama, köprünün doğrudan etkileyeceği düşünülen Çanakkale merkez, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analiz, yorum ve tartışmalarından çıkan sonuç ise, Çanakkale halkının 1915 Çanakkale Köprüsü’nü bir ihtiyaç olarak gördüğüdür. Bununla birlikte meselenin doğrudan muhatapları olarak bir takım endişelerin de olduğu bu proje çalışması ile görülebilmiştir. “Çanakkale Merkez Halkı ve Doğrudan İlgili İlçelerinin 1915 Çanakkale Köprüsü Algısı” projesi kapsamında elde edilen verilerin Ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki ilişkinin istatistikî açıdan anlamlı olanları ise, bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Çapraz analiz sonucunda anlamlı olanlar yorumlanarak sorularla ilgili algının durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Bridges are structures that connect physical spaces. They also build bridges, spiritual paths from minds to hearts and from there to intercultural bonds. Big bridges can also cause disintegration during the design, project and construction phases. It is possible to see this through the language produced in the big bridges built in Istanbul and Izmit. Sometimes the meaning attributed to these bridges can override their main functions. The same is true for the 1915 Çanakkale Bridge. Usually these discussions end with the completion of construction. These discussions are understandable for these large structures, which have an impact on many areas. The discussions on the 1915 Çanakkale Bridge, which is still under construction, should be viewed in this way. However, the local effects of the 1915 Çanakkale Bridge, which has been widely discussed on a national basis and in terms of national interests, have not been brought to the agenda. The approach of the people of Çanakkale on this issue is important. Because they are the direct addressee. Influence starts locally, then moves to the national dimension. Therefore, the thoughts of the people of Çanakkale about the bridge are valuable. The aim of this study is to reveal what the people of Çanakkale think about the 1915 Çanakkale Bridge. In order to achieve this, a survey was conducted between 24-27 March 2021 within the scope of the project supported by ÇOMU BAP. The implementation was carried out in Çanakkale center, Eceabat, Gelibolu and Lapseki districts, which are thought to be directly affected by the bridge. Elde edilen veriler analiz edilmiş, yorumlanmış ve tartışılmıştır. The result of these is that the people of Çanakkale see the 1915 Çanakkale Bridge as a necessity. However, there are some concerns of the people of Çanakkale. As the direct addressee of the subject, their thoughts are important. The statistically significant ones as a result of the Chi-square test of the data obtained within the scope of the project in question formed the subject of this study.

Keywords


 • Közleme, A.O. & Çil, G. (2021). “Sosyo-Demografik Ve Siyasal Görüş Değişkenleri Açısından Çanakkale Halkının 1915 Çanakkale

 • Köprüsü Algısı” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:88; pp:4266-4276 SOSYO-DEMOGRAFİK VE SİYASAL GÖRÜŞ DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN ÇANAKKALE HALKININ 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ALGISI 1 The Perception of the People of Çanakkale About the 1915 Çanakkale Bridge in Terms of Socıo-Demographic and Political Variables Doç. Dr. Arif Olgun KÖZLEME Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,Çanakkale/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3901-3469 Öğr. Gör. Gürkan ÇİL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3721-9810 ÖZET Fiziki olarak mekânlar arası bağ kuran köprüler, aynı zamanda zihinlerden gönüllere oradan da kültürler arası bağa kadar manevi yollar inşa eden çok işlevli yapılardır. Ancak söz konusu ulusal ve uluslararası niteliği olan büyük köprüler ise, tasarım, proje ve inşa aşamasında zihinler arası ayrışmaya da sebep olabilmektedirler. İstanbul’a ve İzmit’e inşa edilen büyük köprülerde üretilen dil üzerinden bunu görmek mümkündür. Bazen bu köprülere yüklenilen anlam, asıl işlevlerinin de önüne geçebilmektedir. Aynı durum 1915 Çanakkale Köprüsü için de geçerlidir. Tasarım, proje ve inşa aşamasında yoğun olan köprüler üzerine tartışmalar, sonraki zamanlarda cılızlaşarak sona ermektedir. Çevreye, siyasete, ekonomiye, kültüre ve daha birçok alana etkisi olan bu yapılar için söz konusu tartışmalar anlaşılabilir bir durumdur. İnşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü üzerine olan tartışmalara da bu şekilde bakmak gerekmektedir. Ancak ulusal bazda ve ulusal çıkarları açısından çok tartışılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yerel etkileri pek gündeme gelememiştir. Hâlbuki meselenin doğrudan muhatabı olan Çanakkale halkının bu konudaki yaklaşımı da önemlidir. Çünkü yerelden başlayan sahiplenmenin, ulusal alanı etkileme potansiyeli her zaman daha kolaydır. Bu yüzden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili buranın halkının düşünceleri kıymet arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında Çanakkale halkının ne düşündüğünü ortaya koyabilmektir. Bunu gerçekleştirmek için, ÇOMÜ BAP destekli olarak yürütülen proje kapsamında 24-27 Mart 2021 tarihleri arasında anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama, köprünün doğrudan etkileyeceği düşünülen Çanakkale merkez, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analiz, yorum ve tartışmalarından çıkan sonuç ise, Çanakkale halkının 1915 Çanakkale Köprüsü’nü bir ihtiyaç olarak gördüğüdür. Bununla birlikte meselenin doğrudan muhatapları olarak bir takım endişelerin de olduğu bu proje çalışması ile görülebilmiştir. “Çanakkale Merkez Halkı ve Doğrudan İlgili İlçelerinin 1915 Çanakkale Köprüsü Algısı” projesi kapsamında elde edilen verilerin Ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki ilişkinin istatistikî açıdan anlamlı olanları ise, bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Çapraz analiz sonucunda anlamlı olanlar yorumlanarak sorularla ilgili algının durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Boğaz Köprüleri, Çanakkale, 1915 Çanakkale Köprüsü, Toplumsal Yansıma ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics