GRAFİK TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: YAPAY ZEKA

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3631-3640
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayi devriminden sonra bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde insan hayatı kolaylaşarak insanların bilgi ve iletişim alma biçimlerinde önemli değişikler oynamaya başlamıştır. Özellikle, 1990'ların başında ortaya çıkan yeni teknolojiler, dünyada sosyal yaşam ve üretim yöntemleri ile değişikliğe uğramıştır. Dijital teknoloji insanların, aygıtlara dokunarak saniyeler içinde iletişim kurulabilmesine olanak sağlamış ve dünyanın hemen hemen her yerine bilgi iletilebilir hale gelerek yaşam formlarına doğrudan etki etmeye başlamıştır. Bu bağlamda teknolojinin gelişimi sanat ve tasarım alanındaki üretim biçimlerini de değiştirmektedir. Bu değişimden en büyük payı ise görsel sanatların bir dalı olan grafik tasarım almaktadır. Bilim ve sanat dalları gibi disiplinler ile farklı işbirlikleri içeresine girerek disiplinlerarası bir sürece dahil olduğu görülmektedir. Bu disiplinlerarası süreçlerden biri, yapay zeka kavramı ve grafik tasarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada disiplinlerarasılık kavramından bahsedilerek, yapay zekanın doğuşu ve sanat/tasarım alanlarındaki disiplinlerarası ilişkisinden bahsedilmektedir. Günümüzde grafik tasarım ile yapay zeka ile arasındaki güncel disiplinlerarası çalışmalarından örnek verilerek, iki displinin nasıl bir araya gelerek tasarımcılara yol göstereceği konusunda nitel bir yöntemle incelenmekte ve öngörülerde bulunulmaktadır.

Keywords

Abstract

After the industrial revolution, thanks to scientific and technological developments, human life became easier and important changes began to play in the way people receive information and communication. In particular, the new technologies that emerged in the early 1990s have changed with the social life and production methods in the world. Digital technology has allowed people to communicate within seconds by touching devices, and information can be transmitted to almost every part of the world, and has begun to directly affect life forms. In this context, the development of technology also changes the forms of production in the field of art and design. Graphic design, which is a branch of visual arts, takes the biggest share from this change. It is seen that it is involved in an interdisciplinary process by entering into different collaborations with disciplines such as science and art. One of these interdisciplinary processes is a field of study created by the concept of artificial intelligence and graphic design. In this study, the concept of interdisciplinarity is mentioned and the birth of artificial intelligence and its interdisciplinary relationship in the fields of art/design are mentioned. Today, by giving examples from the current interdisciplinary studies between graphic design and artificial intelligence, it is examined with a qualitative method and predictions are made about how the two disciplines will come together and guide the designers.

Keywords


 • Güney, M. & Dursun, N. (2021). “Grafik Tasarımda Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Yapay Zeka” International Social Sciences

 • Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:87; pp:3631-3640 GRAFİK TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: YAPAY ZEKA 1 An Interdisciplinary Approach To Graphic Design: Artificial Intelligence Öğr. Gör. Mustafa GÜNEY Esenyurt Üniversitesi, MYO, Grafik Tasarımı, , İSTANBUL/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0436-8569 Dr. Öğr. Üyesi. Nihat DURSUN Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Üniversitesi, Grafik Tasarımı, İstanbul/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1155-2949 ÖZET Sanayi devriminden sonra bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde insan hayatı kolaylaşarak insanların bilgi ve iletişim alma biçimlerinde önemli değişikler oynamaya başlamıştır. Özellikle, 1990'ların başında ortaya çıkan yeni teknolojiler, dünyada sosyal yaşam ve üretim yöntemleri ile değişikliğe uğramıştır. Dijital teknoloji insanların, aygıtlara dokunarak saniyeler içinde iletişim kurulabilmesine olanak sağlamış ve dünyanın hemen hemen her yerine bilgi iletilebilir hale gelerek yaşam formlarına doğrudan etki etmeye başlamıştır. Bu bağlamda teknolojinin gelişimi sanat ve tasarım alanındaki üretim biçimlerini de değiştirmektedir. Bu değişimden en büyük payı ise görsel sanatların bir dalı olan grafik tasarım almaktadır. Bilim ve sanat dalları gibi disiplinler ile farklı işbirlikleri içeresine girerek disiplinlerarası bir sürece dahil olduğu görülmektedir. Bu disiplinlerarası süreçlerden biri, yapay zeka kavramı ve grafik tasarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada disiplinlerarasılık kavramından bahsedilerek, yapay zekanın doğuşu ve sanat/tasarım alanlarındaki disiplinlerarası ilişkisinden bahsedilmektedir. Günümüzde grafik tasarım ile yapay zeka ile arasındaki güncel disiplinlerarası çalışmalarından örnek verilerek, iki displinin nasıl bir araya gelerek tasarımcılara yol göstereceği konusunda nitel bir yöntemle incelenmekte ve öngörülerde bulunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Yapay Zeka, Disiplinlerarasılık, Görsel Sanatlar ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics