VİVALDİ DÖRT MEVSİM KEMAN KONÇERTOLARININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ: FOTOĞRAF SANATI ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-86
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3384-3406
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat bir ifade etme biçimidir. Bu ifade etme süreci farklı malzemeler ile gerçekleşebilmektedir. Bu araştırmada malzemesi birbirinden farklı olan iki sanat dalı üzerinde durulmuştur; biri fonetik sanatlar grubundan müzik, diğeri ise plastik sanatlar grubundan fotoğraftır. Araştırmada müziğin fotoğraf sanatı ile görselleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ünlü İtalyan besteci Antonio Vivaldi’ nin Dört Mevsim Keman Konçertoları eseri, fotoğraf eğitimi almış 10 farklı genç sanatçıya dinletilmiştir. Genç sanatçılardan, içerisinde “İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış” olmak üzere dört farklı mevsime yönelik bestelenmiş, her biri üçer bölümlük konçertoları dinledikten sonra, müziğin kendilerinde bıraktığı etki ile konçertoların her bir bölümü için ayrı fotoğraf çekimleri gerçekleştirmeleri istenmiştir. Birbirinden bağımsız fotoğraf çekimlerini gerçekleştiren genç sanatçıların fotoğrafları üç alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Araştırmadaki detaylı incelemeler sonucunda, her bir konçertonun üzerinde durduğu konunun duygusuna paralel duyguda fotoğraf çekimlerinin gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Art is a form of expression. This expression process can be realized with different materials. In this research, two branches of art, whose materials are different from each other, are emphasized; one is music from the phonetic arts group and the other is photography from the plastic arts group. In the research, it is aimed to visualize music with the art of photography. For this purpose, the famous Italian composer Antonio Vivaldi's Four Seasons Violin Concertos was played by 10 different young artists who received photography training. After listening to the three-part concertos, each of which was composed for four different seasons, including "Spring, Summer, Autumn and Winter", young artists were asked to take separate photo shoots for each part of the concertos, with the effect of the music on them. Photographs of young artists who took independent photo shoots were examined by three field experts. As a result of detailed examinations in the research, it was concluded that photo shoots were carried out in parallel with the emotion of the subject on which each concerto stands.

Keywords