ELMALILI TEFSİRİ BAĞLAMINDA NİSA SûRESİ 29. ÂYETİN TEFSİR İLMİ AÇISINDAN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-87
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3762-3769
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Nisa sûresi 29. Âyet Elmalılı (ö. 1361/1942) tefsiri temel kabul edilerek usul ve içerik açısından değerlendirilir. Bu âyet içerdiği ifadeler ile birkaç konuya bir arada işaret eder. Malların batıl yollarla yenilmemesi, nefsin öldürülmemesi, ticaretin rıza çerçevesinde yapılması zahir olarak açığa çıkan konulardır. İşaret ettiğimiz bu konular kendi içinde birçok derin anlamları da barındırmaktadır. Yani, âyetin zahir anlamları yanında yan anlamları da vardır. Bu yan anlamları işari tefsir bağlamında değerlendirmek mümkündür. Hatta bu yan anlamlar için kullanımı çok yaygın olmayan “çağrışım” ifadesini de kullanabiliriz. Nisa sûresi 29. âyetin meali şöyledir: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.” Makalede Elmalılı’nın âyeti tefsir ederken âyetle delil getirme, hadisle delil getirme gibi İslam’ın temel kaynaklarına dayanarak gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Malın korunması bağlamında mekasıdı şeriadan/dinin gayelerinden olan, canın ve malın korunması ilkesi göz önünde bulundurulmuştur. Âyet tek başına düşünülmeyerek, diğer âyetlerle ve Kur’an’ın bütünlüğü bağlamında değerlendirilmiştir. Bu âyetin kazandığı bu derin anlamlar tefsir usulü ve işari tefsir usulü açısından dikkat çekmesi sebebiyle bu çalışmamızda konu edilmiştir. Makalemizde Nisa sûresi 29. âyet anlam ve usul açısından değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

This article evaluates Elmalılı Hamdi Yazır’s tafsir on ayah 29 of surah an-Nisa’ in terms of method and content by considering the fundaments. This ayah points out several issues through the statements it contains. As external Qur’anic meanings, not consuming possessions by baseless means, not killing one another, and conducting trade within the framework of consent are the issues. However, these issues have many deep meanings in themselves. In other words, the ayah has meanings alongside the external Qur’anic meanings. Evaluating these connotative meanings is possible in the context of a tafsir of warning. We can even use the expression of evocation, which is not very common even for these connotations. The purview of ayah 29 from surah an-Nisa’ is as follows: “O believers! Do not devour one another’s wealth baselessly, but rather trade by mutual consent. And do not kill each other or yourselves. Sûrely Allah is ever Merciful to you.” While interpreting Elmalılı’s tafsir of the ayah, this article has made the necessary explanations based on fundamental Islamic sources such as providing evidence through ayahs and hadiths. The principle of protecting life and property, which is from the maqāṣid al-sharīʿa/ purposes of religion in the context of preservation of goods. The ayah was not considered alone but evaluated with other ayahs in the context of the integrity of the Quran. The deep meanings gained in this ayah have been the subject in this study as the tafsir style and content draw attention in terms of the style of the tafsir. Our article will evaluate ayah 29 of the an-Nisa’ surah in terms of meaning and method.

Keywords