ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM KAVRAMI OLAN RETRO GRAFİKLERİN KULLANIMI:2020 TOKYO OLİMPİYATLARI RESMİ INSTAGRAM HESABI TASARIMLARININ İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-86
Language : null
Konu :
Number of pages: 3508-3522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grafik tasarım üretimi tarihsel süreçte o dönemin ruhunu yansıtan en temel göstergelerden biri olmuştur. İyi tasarımların, içinde bulundukları dönemin grafik tasarım akımlarını yansıttığını söyleyebiliriz. Bu akımlar dönemine göre savaşlardan, teknolojiden, felaketlerden ya da döneme etki etmiş olaylardan etkilenmiştir. Bu beslenme tasarımlara zamanın ruhunu yansıtan konseptler olarak ortaya çıkartmaktadır. Bu konseptler bazı dönemlerde o kadar çok etkilidir ki kendisinden sonra gelecek olan birçok akıma da etkisini aktarabilmektedir. Bu yaklaşım bazı konseptlerde bilinçli olarak tekrar kullanılmaktadır. Bunun birçok stratejik yaklaşımı olabileceği gibi bazen de dönemin ruhunu canlandırma çabası olabilmektedir. Bu yaklaşımlardan biri olarak bilinen Retro akımı günümüzde de sık sık grafik tasarım konsepti örneklerinde kullanılmaktadır. Öğelerini çeşitli tasarım ürünlerine entegre eden kasıtlı Retro stilistik alıntı, modern grafik tasarımın güncel trendlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, modern Retro grafik tasarımının üsluplarını çeşitli örnekler ve uygulamalar üzerinden incelemektir. İnceleme alanı olarak bu çalışmanın sınırlılığı Retro tasarım yaklaşımlarına sahip olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları resmi Instagram hesabındaki sosyal medya için üretilen grafik tasarım çalışmalarını içermektedir. Ayrıca çalışmada Retro tasarım olarak örnek alınan orijinal tasarımlar da incelenerek çalışmalar arası benzerlikler durulmuştur.

Keywords

Abstract

Graphic design production has been one of the most basic indicators reflecting the spirit of that period in the historical process. We can say that good designs reflect the graphic design trends of the period they are in. These trends have been affected by wars, technology, disasters or events that affected the period according to the period. This nutrition reveals the designs as concepts that reflect the spirit of time. These concepts are so effective in some periods that they can transfer their influence to many currents that will come after them. This approach is deliberately reused in some concepts. There may be many strategic approaches to this, and sometimes it may be an effort to revive the spirit of the period. Retro movement, known as one of these approaches, has still frequently been used in graphic design concepts. The deliberate Retro stylistic quote, integrating its elements into various design products, is one of the current trends of modern graphic design. The aim of this study is to examine the styles of modern retro graphic design through various examples and applications. The limitation of this study includes the retro graphic design works produced for social media in the official Instagram account of the 2020 Tokyo Olympic Games. In addition, the original designs, which were taken as an example as retro design in the study, were also examined and the similarities between the studies were emphasized.

Keywords


 • Delil, S. (2021). “Çağdaş Grafik Tasarım Kavramı Olan Retro Grafiklerin Kullanımı:2020 Tokyo Olimpiyatları Resmi Instagram

 • Hesabı Tasarımlarının İncelemesi” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:86; pp:3508- ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM KAVRAMI OLAN RETRO GRAFİKLERİN KULLANIMI:2020 TOKYO OLİMPİYATLARI RESMİ INSTAGRAM HESABI TASARIMLARININ İNCELEMESİ Using of Retro Graphics as a Contemporary Graphic Design Concept: Review of 2020 Tokyo Olympics Official Instagram Account Designs Dr. Öğr. Üyesi Semih DELİL Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İletişim ve Tasarımı Bölümü, Ankara/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0358-2344 ÖZET Grafik tasarım üretimi tarihsel süreçte o dönemin ruhunu yansıtan en temel göstergelerden biri olmuştur. İyi tasarımların, içinde bulundukları dönemin grafik tasarım akımlarını yansıttığını söyleyebiliriz. Bu akımlar dönemine göre savaşlardan, teknolojiden, felaketlerden ya da döneme etki etmiş olaylardan etkilenmiştir. Bu beslenme tasarımlara zamanın ruhunu yansıtan konseptler olarak ortaya çıkartmaktadır. Bu konseptler bazı dönemlerde o kadar çok etkilidir ki kendisinden sonra gelecek olan birçok akıma da etkisini aktarabilmektedir. Bu yaklaşım bazı konseptlerde bilinçli olarak tekrar kullanılmaktadır. Bunun birçok stratejik yaklaşımı olabileceği gibi bazen de dönemin ruhunu canlandırma çabası olabilmektedir. Bu yaklaşımlardan biri olarak bilinen Retro akımı günümüzde de sık sık grafik tasarım konsepti örneklerinde kullanılmaktadır. Öğelerini çeşitli tasarım ürünlerine entegre eden kasıtlı Retro stilistik alıntı, modern grafik tasarımın güncel trendlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, modern Retro grafik tasarımının üsluplarını çeşitli örnekler ve uygulamalar üzerinden incelemektir. İnceleme alanı olarak bu çalışmanın sınırlılığı Retro tasarım yaklaşımlarına sahip olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları resmi Instagram hesabındaki sosyal medya için üretilen grafik tasarım çalışmalarını içermektedir. Ayrıca çalışmada Retro tasarım olarak örnek alınan orijinal tasarımlar da incelenerek çalışmalar arası benzerlikler durulmuştur. Anahtar kelimeler: Grafik tasarım, Retro tasarım, sosyal medya, 2020 Olimpiyat Oyunları, tasarım ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics