ÖMER SEYFETTİN’DE MİLLİYETÇİLİK VE SOSYAL DARWİNİZM

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3770-3775
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir son dönem Osmanlı asker-aydını olan Ömer Seyfettin Balkan komitacılarını yakından izleme fırsatı bulmuş ve benimsedikleri Sosyal Darwinist fikirlerden etkilenmiştir. Ömer Seyfettin Türk milliyetçiliğini Sosyal Darwinist düşüncelerle sentezlerken milli kin konusunu araçsal olarak kullanmış; şiddeti ve kıyıcılığı milli kinin bir gereği olarak okuyucularına neşretmiştir. Ömer Seyfettin; Gökalp'in ve sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin benimseyeceği sivil milliyetçilik çizgisinden sapmakla beraber; Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde milliyetçi edebiyatın saygın bir aydını olarak anılmaya devam edilmiştir.

Keywords

Abstract

Ömer Seyfettin, a late Ottoman military-intellectual, had the opportunity to closely follow the Balkan committee members and was influenced by the Social Darwinist ideas they adopted. Ömer Seyfettin used the subject of national hatred instrumentally while synthesizing Turkish nationalism with Social Darwinist ideas; He published violence and cruelty to his readers as a necessity of national hatred. Omer Seyfettin; Although it deviates from the line of civil nationalism that Gökalp and the Republic of Turkey would adopt in the following years; He continued to be remembered as a respected intellectual of nationalist literature in the pre-republican and post-republican period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics