YEREL GAZETECİLİKTE DİJİTALLEŞME: BİNGÖL ONLİNE, BİNGÖL GAZETESİ VE BİNGÖL SÜRMANŞET GAZETELERİNİN WEB TASARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-89
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 4309-4326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim teknolojilerinde dijitalleşmeyle yaşanan dönüşümler her alanda olduğu gibi gazetecilik alanında da değişiklikler yapılmasına sebep olmuştur. Basılı olarak yayınlanan gazetelerin yanı sıra bu dijital dönüşüm sayesinde internet gazeteciliği gibi bir alan da ortaya çıkmıştır. Birçok gazete basılı olarak yaptıkları habercilik işine son verip internetin sunduğu imkânlardan yararlanarak internet üzerinden haberlerini yayınlamaya başlamıştır. Basılı gazeteciliğe oranla internet gazeteciliğinde daha fazla okur sayısına ulaşmanın mümkün olması, internet üzerinden yayın yapan gazetelerde web tasarımını daha çekici yapma gibi bir durumu da beraberinde getirmiştir. Bu amaçla tasarlanan internet gazetelerinin web siteleri okurları kendine çekmekte son derece başarı elde etmiştir. Bu çalışmada özellikle yerel internet gazeteciliğinde yapılan ana sayfa tasarımları ele alınmıştır. İncelenen gazete tasarımlarında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Bingöl ilinde internet üzerinden yayın yapan tüm gazeteler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise üç gazete oluşturmaktadır. Bu gazeteler; Bingöl Online, Bingöl Sürmanşet ve Bingöl Gazetesi’dir. Bu üç gazetenin seçilme sebebi, düzenli haber akışı sağlamalarıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Bingöl’de internet üzerinden yayın yapan gazetelerin web siteleri görsel iletişim ve web tasarımı açısından başarılı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The transformations experienced with digitalization in communication technologies have led to changes in the field of journalism as well as in every field. In addition to the newspapers published in print, a field such as internet journalism has emerged through this digital transformation. Many newspapers gave up their journalism in print and started to do internet publishing by taking advantage of the opportunities offered by the internet. It is possible for internet journalism to reach more readers than print journalism. This situation has made the websites of newspapers broadcasting on the internet more interesting. The websites of internet newspapers designed for this purpose have been extremely successful in attracting readers. In this study, especially the home page designs made in local internet journalism are discussed.Content analysis method was used in the newspaper designs examined. The population of the study consists of all the newspapers broadcasting on the internet in the Bingöl. The sample of the study consists of three newspapers. These newspapers; Bingöl Online, Bingöl Sürmanşet and Bingöl Newspaper. These three newspapers were chosen because they provide regular news coverage. According to the results obtained from the study, the websites of the newspapers broadcasting on the internet in Bingöl were successful in terms of visual communication and web design.

Keywords