ALANYA HASBAHÇE; BİR SELÇUKLU SULTAN BAHÇESİ KORUMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4046-4056
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alanya Hasbahçe Koruma Alanı çevre duvarları ile çevrili alan içinde köşk ve sarnıç kalıntılarını barındıran, göreceli olarak iyi korunmuş olmasıyla dikkati çeken bir Selçuklu Dönemi Sultan Bahçesi örneğidir. Selçuklu Dönemine ait önemli bir kültürel peyzaj alanı olması yanı sıra Roma Dönemi su kanalı kalıntılarının varlığı ve halihazırda devam eden bahçecilik faaliyetleri alanın çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Her biri kendi başına değere sahip olan kalıntılar ile geleneksel yaşamın bir arada bulunduğu ve yüzyıllardır farklı ürünlerle de olsa devam eden bahçecilik geleneği ile Hasbahçe Alanya’daki kültürel ve tarihsel sürekliliğin simgelerinden biri olarak kabul edilebilir. Bu çalışmanın amacı tarihi ve kültürel öneme sahip kültürel peyzaj alanlarının özgün dokusunun korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik koruma sürecinin Alanya – Hasbahçe örneğinde tartışılmasıdır. Bu kapsamda Alanya - Hasbahçe Koruma alanının yerleşim dokusu ve tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmiş, alanın korunmasına yönelik süreç irdelenmiş, alanın özgün niteliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak önerileri geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Alanya Hasbahçe Conservation Area is an example of a Sultan Garden of the Seljuk period, which is notable for its relatively well-preserved nature, containing ruins of a pavilion and cistern in the area surrounded by the walls. In addition to being an important cultural landscape area belonging to the Seljuk Period, the Roman Period water canal remains and the ongoing horticultural activities reveal that the area has a multi-layered structure. Hasbahçe can be considered as one of the symbols of cultural and historical continuity in Alanya, with its horticultural tradition continuing for centuries with different products. This study aims to discuss the conservation process in the case of Alanya – Hasbahçe to preserve and ensure the sustainability of the original texture of cultural landscape areas of historical and cultural importance. In this context, information was given about the settlement pattern and historical development of the Alanya - Hasbahçe Conservation Area, the process for the heritage conservation of the area was examined, and suggestions were developed for preserving and sustainability of the area.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics