PAZARLAMA 1.0’DAN PAZARLAMA 5.0’A TARİHSEL BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3866-3871
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Henry Ford’un Model T adını verdiği otomobili pazara sunmasıyla birlikte otomobil üretiminde yaşanan devrim neticesinde, yeni üretim sistemi tüm endüstri dallarını etkisi altına almış ve bu gelişmeler yeni sosyoekonomik düzenin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bununla birlikte halkın büyük bölümünün yaşam stili ve alışkanlıkları da kökten değişmeye başlamış ve bu devrimin etkilerine bağlı olarak kitle üretimi özellikle 1890-1930 yılları arasında kitlesel pazarlama tekniklerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur (Berber, 2013). Böylelikle “ne üretirsem onu satarım” kitlesel pazarlama anlayışından günümüze doğru değişen pazarlama anlayışı Pazarlama 5.0’a doğru evrilmiştir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için kitlesel pazarlama anlayışından Pazarlama 5.0'a geçişleri tarihsel bir bakış açısıyla incelemek ve müşteri talep ve ihtiyaçlarındaki değişimlere atıfta bulunarak literatüre katkıda bulunmaktır. Çalışmada yapılan literatür incelemesi sonucunda günümüzde müşteri ile marka arasında teknolojinin ve internetin büyük öneme sahip olduğu ifade edilmektedir.

Keywords

Abstract

As a result of the revolution in automobile production, with the introduction of the automobile named Model T by Henry Ford, the new production system affected all branches of industry and these developments led to the emergence of a new socioeconomic order. However, the lifestyle and habits of the majority of the people started to change radically and due to the effects of this revolution, mass production made significant contributions to the development of mass marketing techniques, especially between 1890-1930 (Berber, 2013). In this way, the marketing understanding that has changed from the mass marketing concept "I sell what I produce" has evolved towards Marketing 5.0. The aim of this study is to examine the transition from mass marketing to Marketing 5.0 from a historical perspective in order for businesses to survive in an intense competitive environment, and to contribute to the literature by referring to changes in customer demands and needs. As a result of the literature review carried out in the study, it is stated that technology and the internet are of great importance between the customer and the brand today.

Keywords


 • Dizman, H. (2021). “Pazarlama 1.0’dan Pazarlama 5.0’a Tarihsel Bir İnceleme” International Social Sciences Studies Journal, (e-

 • ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:87; pp:3866-3871 PAZARLAMA 1.0’DAN PAZARLAMA 5.0’A TARİHSEL BİR İNCELEME A Historical Review From Marketing 1.0 To Marketing 5.0 Öğr.Grv. Hasbiye DİZMAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Gediz MYO, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Kütahya/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3449-346X’ ÖZET Henry Ford’un Model T adını verdiği otomobili pazara sunmasıyla birlikte otomobil üretiminde yaşanan devrim neticesinde, yeni üretim sistemi tüm endüstri dallarını etkisi altına almış ve bu gelişmeler yeni sosyoekonomik düzenin ortaya çıkmasını sağlamıştı. Bununla birlikte halkın büyük bölümünün yaşam stili ve alışkanlıkları da kökten değişmeye başlamış ve bu devrimin etkilerine bağlı olarak kitle üretimi özellikle 1890-1930 yılları arasında kitlesel pazarlama tekniklerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur (Berber, 2013). Böylelikle “ne üretirsem onu satarım” kitlesel pazarlama anlayışından günümüze doğru değişen pazarlama anlayışı Pazarlama 5.0’a doğru evrilmiştir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için kitlesel pazarlama anlayışından Pazarlama 5.0'a geçişleri tarihsel bir bakış açısıyla incelemek ve müşteri talep ve ihtiyaçlarındaki değişimlere atıfta bulunarak literatüre katkıda bulunmaktır. Çalışmada yapılan literatür incelemesi sonucunda günümüzde müşteri ile marka arasında teknolojinin ve internetin büyük öneme sahip olduğu ifade edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kitlesel Pazarlama, Pazarlama Evreleri, Pazarlama 5.0, Teknolojik Gelişmeler, Pazarlama ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics