İNTERNETİN BİLİNÇLİ KULLANIMI VE GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMINDA ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3915-3926
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yaşadığımız ve hareket halinde bulunduğumuz çevre, ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında bazı özelliklerle donatılmıştır. Teknoloji çağında ise internet vazgeçilemez donanımlardan biridir. Hayatımızın birçok alanında işlerimizi kolaylaştıran internet hizmeti ayrıca çeşitli amaç ve aktiviteler için de kullanılmaktadır. Bu amaçların başında da eğitim gelmektedir. Eğitim yaşantısında öğrenciler kadar eğitimciler de interneti süreci kolaylaştırmak için kullanmaktadırlar. Bu çalışmada, internetin güvenli kullanımı ve bilinçli internet kullanımı hakkında öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşünü belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bir durum çalışması olan bu çalışmada toplamda 19 eğitimcinin görüşleri görüşme formu kullanılarak alınmıştır. Eğitimcilerin genel görüşü, öğrenci ve diğer paydaşlar için bilinçli internet kullanımı konusunda uzmanlardan eğitim alınması, öğrencilerin internet kullanımının denetlenmesi ve erken yaşlarda bu konuda bilgilendirilmelerin yapılması gerektiğidir. Bu konuda öğretmen, okul yöneticisi ve velilerin çeşitli görev ve sorumluluklarının olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The environment in which we live and are on the move is equipped with some features to meet our needs. In the age of technology, the internet is one of the indispensable equipment. Internet service, which facilitates our work in many areas of our lives, is also used for various purposes and activities. Education is one of the main objectives. In educational life, educators as well as students use the internet to facilitate the process. In this study, it is aimed to determine the opinion of teachers and school administrators about the safe use of the internet and conscious internet usage. For this purpose, the opinions of a total of 19 educators are taken using the interview form in this study which is a case study. The general opinion of educators is that students and other stakeholders should be trained by experts on consciously internet usage, students should be supervised for internet usage and that they should be informed about this point at an early age. It has been determined that teachers, school administrators and parents have various duties and responsibilities in this regard.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics