REYTİNG PROGRAM ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-86
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3540-3545
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde ve dünyada televizyon programlarından etkilenerek bu programlarda gördüklerini kendi hayatlarına uygulamaya çalışan, programlardaki karakterleri kendilerine örnek alan televizyon izleyici kitlesi mevcuttur. Böyle bir durumda televizyon programlarının izleyici üzerinde etkisi su götürmez bir gerçektir. Televizyon programları reyting sistemi ile ölçümlenmeye tabii tutulmaktadır. Bu sistem kanalların ve programların izlenme oranlarını bizlere sunmaktadır. Bu çalışmada televizyon programlarının, toplumun televizyon izleme eğiliminin, COVID-19 pandemisi öncesi nasıl olduğunu ele almak ve bu pandeminin toplumun televizyon izleme alışkanlıklarına nasıl etki ettiği araştırarak medya sahasının bir parçasına ışık tutmak amaçlanmıştır. Araştırma Türkiye toplumunun hangi program türlerini daha çok izlediğini açığa çıkarması bakımından televizyon yayını yapan kanallar, reklam veren markalar ve medya planlama ajansları tarafından da televizyon izleyicisinin tanınması bakımından elzemdir. Bu çerçevede 2019-2020 içerisinde ölçümü yapılabilen on dokuz adet ölçülebilen kanalın program türlerinin reyting verileri Native Media tarafından alınmıştır. Bu veriler COVID-19 öncesi ve sonrasında toplumun televizyon izleme alışkanlığındaki değişikliği saptamak için betimsel olarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda COVID-19 sonrası toplumun, televizyonun işlevsel özelliği olan haber alma işlevine pandemi sonrası daha fazla rağbet göstererek haber programlarına ilgisinin arttığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In our country and in the world, there is a television audience that is influenced by television programs and tries to convey what they see in these programs to their own lives, and takes the characters in the programs as role models. In such a situation, the effect of television programs on the audience is an indisputable fact. Television programs are measured by the rating system. This system shows us the viewing rates of channels and programs.In this study, it is aimed to discuss how the television watching tendency of the society was before the COVID-19 pandemic and to shed light on a part of the media field by investigating how the pandemic affected the television watching habits of the society.In terms of revealing which program types the Turkish society watches more; It is also essential for the recognition of the television audience by television broadcasting channels, advertising brands and media planning agencies.In this context, the rating data of the program types of nineteen channels that could be measured in 2019-2020 were obtained by Native Media. These data were interpreted descriptively to determine the change in the television watching habits of the society before and after COVID-19. As a result of this research, it has been determined that after the COVID-19 society, the daily news type, which is the functional feature of television, has become more popular after the pandemic and the interest in news programs has increased.

Keywords