NEDEN İKİNCİ DİL ÖĞRENEMİYORUZ? İKİNCİ DİLDE ÖĞRENME YAKLAŞIMININ DÜŞÜNCE ÜRETİM, İKİLİ KODLAMA YAKLAŞIMLARI VE SON ARAŞTIRMA BULGULARIYLA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 4258-4265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci dil öğrenmede davranışcı yaklaşım psikolinguistik ve bilişsel yaklaşımlar tarafından eleştirilmiştir. Bununla birlikte bu yaklaşımın etkililiğini değerlendiren sistematik bir değerlendirme bu makalede incelenmiştir. Davranışcı yaklaşım ve öngördüğü teknikler Bilişsel Uyarılma ve Semantik Bellekte Düşünce Arama ve İkili Kodlama modellerine göre yapılmıştır. Davranışcı yaklaşımın öne sürdüğü işitsel-sözel ve görsel-sözel teknikler uyarılma ve bellekte kodlanma açısından tartışılmaktadır. Bu makalede ortaya çıkan sonuçlardan biri davranışçı yaklaşıma dayalı tekniklerin dil öğrenme performansını önemli ölçüde artırdığı gereceğidir. Bu bulgulardan hareketle okullarda dil öğreniminde yapılması gerekenler bu makalede ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The behavioral approach to second language learning has been criticized by psycholinguistic and cognitive approaches. However, a systematic review evaluating the effectiveness of this approach is reviewed in this article. The behavioral approach and its techniques were criticized according to the Cognitive Arousal and Idea Search in Semantic Memory and Dual Coding models. The auditory-verbal and visual-verbal techniques suggested by the behavioral approach are discussed in terms of arousal and encoding in memory. One of the conclusions that emerged in this article is that techniques based on behavioral approach significantly improve language learning performance. Based on these findings, suggestions were made in this article.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics