SOSYAL MEDYADA ENFORMASYON SAVAŞI: KURUMSAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA BİREYSEL SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-86
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3328-3338
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Enformasyon savaşı, karar vericileri etkilemek için yürütülen iletişim faaliyetleriyle yakından ilgilidir. Enformasyon ortamında gerçekleşen bu etkinliklerin en önemli hedefi insan zihnidir. Gelişen teknoloji sayesinde devletlerin tekelinden çıkan enformasyon gücü ise artık diğer güç unsurlarını da etkileyecek düzeye ulaşmıştır. Bu etkiyi kolaylaştıran güçlü bir araç olarak sosyal medya, sadece hedef kitlenin kararlarını etkilemek için değil, aynı zamanda kullanıcılar tarafından oluşturulan verileri analiz ederek istihbarat elde etmek için de kullanılmaktadır. Araştırmada incelenen ihlal örnekleri, bireysel sosyal medya kullanımının, potansiyel bir risk alanı olduğunu göstermiştir. Söz konusu risk, ulusal düzeyden kişisel düzeye uzanan bir yelpazedeki güvenlik riskleri ile kurumsal itibarı olumsuz etkileyen durumları içermektedir. Etkili kurumsal iletişim politikaları belirlenmesi ve güncel gereksinimlere uygun yasal düzenlemelerin yapılması yanında doğru ve etkili kullanım için personelin bilinçlendirilmesine ve eğitimine önem verilmesi yararlı olacaktır.

Keywords

Abstract

Information warfare is closely related to communication activities carried out to influence the decision makers. The most important target of these activities in the information environment is the human mind. Thanks to the developing technology, the information power which has freed from the monopoly of the states, has now reached a level that will affect other elements of power. As a powerful tool that facilitates this effect, social media is not only used to influence the target audience’s decisions but also to obtain intelligence analyzing the data created by users. The examples of violations examined in the study showed that individual social media use is a potential risk area. It includes security risks ranging from the national level to the personal level and situations that negatively affect corporate reputation. In addition to determining effective corporate communication policies and making legal arrangements in accordance with current requirements, it will be beneficial to give importance to building awareness and training of personnel for correct and effective use.

Keywords