KOVİD -19 PANDEMİSİNDE EKONOMİK REAKSİYONLAR: ADAY ÜLKE TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLMİŞ ÜYE ÜLKELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2021-87
Language : null
Konu :
Number of pages: 3817-3832
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 Aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19, Türkiye’de ilk etkilerini 11 Mart 2020 itibarıyla göstermeye başlamıştır. Kovid-19, hem insan sağlığına hem de ekonomi üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olmuştur. Pandemi ile mücadele kapsamında birçok ülke tarafından bazı parasal politikalar ortaya atılmıştır. Piyasa borçlarının yapılandırılması, likidite desteği verilmesi, düşük faizli kredi alternatifleri gibi uygulamalar devreye sokulmuştur. Türkiye, 18 Mart 2020 tarihinde pandeminin ekonomi üzerindeki etkileri azaltmak adına “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” açıklamıştır. Nakit akışında problemler yaşayan ekonomik birimlere bu paket çerçevesinde bazı destekler sağlanmıştır. Buna paralel olarak pandemi döneminde Avrupa Birliği ülkelerinin özerk olarak kendi önlemlerini alıp uygulamaya koyduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile Kovid-19 öncesi makroekonomik göstergeler üzerinden karşılaştırılması ve pandemiye karşı Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin ve seçilmiş ülkelerin ilk ekonomik reaksiyonlarının değerlendirilmesidir. Bu bağlamda ilk olarak Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik göstergelerine değinilmiş, daha sonra Türkiye ve Avrupa Birliği kuruluşlarının açıkladığı mali paketler ele alınmıştır. Son olarak Almanya ve İspanya hükümetlerinin salgın dönemindeki uygulamalarına değinilmiştir. Bu çerçevede özellikle salgın sürecinde Türkiye’nin bazı Avrupa Birliği ülkelerinden daha etkili ve daha hızlı kriz yönetimi gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

Covid-19 virus, first identified in Wuhan, China at the end of December in 2019, affected the whole world profoundly and its early effects in Turkey was observed on 11th of March, 2020. Covid- 19 virus has caused serious adverse effects on both human health and economy. A number of monetary policies have been put forward against the pandemic by states. Restructuring market loans, providing liquidity support, soft loan alternatives are some implementations that have been activated. Turkey announced "Economic Stability Shield Package" to reduce the effects of the pandemic on economy on 18th March 2020. A number of economic supports have been provided to economic units having cash flow distress within the economic package. Similar to Turkey, EU member states activated autonomous fiscal measures.The aim of the study is to compare macroeconomic indicators of Turkey and EU countries pre-pandemic period and evaluate the initial economic reactions of Turkey, EU and determined EU countries against pandemic. Within this context primarily, economic indicators of Turkey and EU countries are addressed and fiscal packages of Turkey and EU institutions are discussed. The practices of German and Spain government are discoursed lastly and in this context, especially throughout the initial period of pandemic Turkey performs faster and more effective crisis management compared to some EU countries.

Keywords


 • Arslan, G. & Gergün, M. (2021). “Kovid -19 Pandemisinde Ekonomik Reaksiyonlar: Aday Ülke Türkiye, Avrupa Birliği Ve Seçilmiş

 • pp:3817-3832 KOVİD -19 PANDEMİSİNDE EKONOMİK REAKSİYONLAR: ADAY ÜLKE TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ VE SEÇİLMİŞ ÜYE ÜLKELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Economic Reactions in the time of Covid-19 Pandemic: Evaluation of the EU Candidate Country Turkey, European Union and Determined EU Members Öğr. Gör. Gülçin ARSLAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Aydın/ Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1483-2521 Öğr. Gör. Mine GERGÜN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Meslek Yüksekokulu, Uluslararası İlişkiler Programı, Aydın/ Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6033-5118 ÖZET 2019 Aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19, Türkiye’de ilk etkilerini 11 Mart 2020 itibarıyla göstermeye başlamıştır. Kovid-19, hem insan sağlığına hem de ekonomi üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olmuştur. Pandemi ile mücadele kapsamında birçok ülke tarafından bazı parasal politikalar ortaya atılmıştır. Piyasa borçlarının yapılandırılması, likidite desteği verilmesi, düşük faizli kredi alternatifleri gibi uygulamalar devreye sokulmuştur. Türkiye, 18 Mart 2020 tarihinde pandeminin ekonomi üzerindeki etkileri azaltmak adına “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” açıklamıştır. Nakit akışında problemler yaşayan ekonomik birimlere bu paket çerçevesinde bazı destekler sağlanmıştır. Buna paralel olarak pandemi döneminde Avrupa Birliği ülkelerinin özerk olarak kendi önlemlerini alıp uygulamaya koyduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile Kovid-19 öncesi makroekonomik göstergeler üzerinden karşılaştırılması ve pandemiye karşı Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin ve seçilmiş ülkelerin ilk ekonomik reaksiyonlarının değerlendirilmesidir. Bu bağlamda ilk olarak Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri ekonomik göstergelerine değinilmiş, daha sonra Türkiye ve Avrupa Birliği kuruluşlarının açıkladığı mali paketler ele alınmıştır. Son olarak Almanya ve İspanya hükümetlerinin salgın dönemindeki uygulamalarına değinilmiştir. Bu çerçevede özellikle salgın sürecinde Türkiye’nin bazı Avrupa Birliği ülkelerinden daha etkili ve daha hızlı kriz yönetimi gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Anahtar Kelimeler: Kovid- 19 Salgını, Mali Önlemler, Avrupa Birliği Ülkeleri. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics