POPÜLER KURGU İLE GERÇEK YAŞAMIN KESİŞTİĞİ NOKTADAN SİBERPUNK EVRENİNE DAİR BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2021-84
Language : null
Konu :
Number of pages: 2609-2616
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET Başlangıç olarak insanın makineleşme süreci, sanayileşmenin ilerlemesiyle toplum hayatını ve insan yaşamını etkileyen önemli bir sosyolojik etken olmuştur. Bu noktadan hareketle makinenin iş hayatını ele geçirmesi ve kas gücünün yerini alması toplumsal yaşamı büyük ölçüde etkisi altına almıştır. Buradan yola çıkarak insan/makine birlikteliğinin üzerinden “sibernetik” kavramı açıklanarak bu kavram üzerinde görüşlerini belirten bilim insanları ve düşünürler referans alınmıştır. İlerleyen teknolojinin makineleri daha akıllı bir noktaya getirmesi ile ivmelenen insan ve makine arasındaki sınırların yok olması durumu, bir bilimkurgu alttürü olan “Siberpunk” ın doğmasına önayak olmuştur. Sibernetik kavramı hem etimolojik hem de içerik bakımından irdelenerek bu tür evrenlerde bulunan ortak göstergeler açıklanmıştır. Siberpunk evreninin merkez fenomenlerinden biri olan “siborg” varlıklar ve bu varlıkların zihin-ruh-beden zemininde içinde bulundukları problematik durum, varlık felsefesi üzerinden incelenmiştir. Siberpunk kurgu ve günümüz evreni üzerinden karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

To begin with, the mechanization process of human has been an important sociological factor affecting social and human life with the progress of industrialization. From this point on, the machine taking over business life and replacing muscle power has embraced social life to a great extent. Based on this, the concept of "cybernetics" was explained over the human / machine combination, and scientists and thinkers who expressed their opinions on this concept were taken as a reference. The fact that the boundaries between the accelerated human and the machine disappeared with the advancing technology bringing the machines to a more intelligent point, led to the birth of "Cyberpunk", a science fiction subspecies. By examining the concept of cybernetics in terms of both etymology and content, common signs found in such universes are explained. The "cyborg" beings, one of the central phenomena of the cyberpunk universe, and the problematic situation these beings are in on the mind-soul-body ground have been examined through the philosophy of existence. A comparative evaluation was made on Cyberpunk fiction and today's universe.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics