GENDER DISCRIMINATION AGAINST WOMEN IN WORKING LIFE, AND GLASS CEILING

Author :  

Year-Number: 2021-83
Language : null
Konu :
Number of pages: 2372-2381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadınlar küçük yaşlardan itibaren toplum tarafından kadına yönelik bakış açısına bağlı olarak yerleşen öğrenilmiş kodlar ile bir takım aile görevleri yüklenmiş ya da aile konusundaki tüm sorumlulukları üslenmiştir. Bunun yanı sıra toplumdaki cinsiyet ayrımcılığının iş ortamına yansıması kadınların meslekleri hakkında kalıplaşmış önyargılar edinmelerine sebep olmuştur. Kadın yöneticiler kadınsı davranışlar gösterdiklerinde zarar göreceklerini ve kendilerine saygı duyulmayacağını düşünmekte bu düşünce biçimi de üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadınların maskülen davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. Bu ve benzeri nedenler sebebiyle kadınlar, üst düzey yönetici pozisyonlarına gelme noktasında birçok engel ile karşılaşmaktadır. Kadınların başarı ve liyakatlerine bakılmaksızın ilerlemesini ve üst yönetim kademelerine yükselmesini engelleyen ve açıkça görülmeyip ifade edilemeyen engellerin tamamı “cam tavan” olarak bilinmektedir. Kadının çalışma hayatında yerinin cam tavanlar olmasının sebebi ise toplumsal, siyasi ve ekonomik yönden erkek egemen toplumsal anlayıştan kaynaklanmaktadır. Literatür taraması yapılarak gerçekleştirilen bu çalışmada kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarına yükselmelerine engel olan etkenler, kadınlar tarafından verilen kişisel ödünler, kariyer cesaretlendirici unsurlar, içinde bulunulan örgütün kültürü, sosyal faktörler ve davranışsal hatalar olarak ele alınmış ve “cam tavan” kavramı açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

By the learned codes that have been established by the society since past regarding the point of view towards women, women have undertaken some familial duties, or have assumed all the responsibilities of the family. In addition, the reflection of gender discrimination in the work environment has caused women to be stereotyped about their profession. Female managers think that they will get hurt, and will not be respected when they act in a feminine way, and this way of thinking causes women in senior management positions to exhibit masculine behaviors. For these and similar reasons, women face many barriers in reaching to senior management positions. All the obstacles, that prevent women from showing progress, and from being promoted to senior management levels, regardless of their success and merit, and which are not clearly visible or expressed, are known as “glass ceilings”. The reason why women encounter glass ceilings in their working life stems out of the male-dominated social understanding in social, political and economic aspects. In this study, which is conducted by literature review, the factors that prevent women from promoting to senior management positions are discussed from the points of personal concessions given by women, career encouraging elements, the culture of the organization, social factors and behavioral errors. In addition, it has been tried to explain the glass ceiling concept.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics