BİR ARAFTA OLMA DURUMU: SANATTA GÖÇ OLGUSU

Author :  

Year-Number: 2021-88
Language : null
Konu :
Number of pages: 3967-3976
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç, en genel tanımıyla bir yerden başka bir yere taşınma, yerleşme işidir. Bu yer değişikliği yaşanılan ülke sınırları içinde olabildiği gibi başka bir ülkeye de olabilmektedir. Göçün ekonomik, sosyal, dini, kültürel, politik birçok sebebi bulunmaktadır. Bazı durumlarda istenerek yapılsa da bazı durumlarda zorunda kalınan bir değişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda göç, yer değişikliğinin yanında dil, kültür, sosyal çevre, yaşama şekli gibi durumların da değişmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada göç kavramının sanatta kendisine nasıl yer bulduğu seçilen sanatçılar bağlamında incelenmiştir. İncelenen sanatçıların, farklı ülkelerden ve kültürlerden olmasına dikkat edilmiştir. Böylelikle farklı kültürel deneyimleri olan sanatçıların göç olgusunu sanatlarında nasıl işledikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Göç olgusu, evsizlik, köksüzlük, yersizlik bağlamında değerlendirilmiş olup Martin Heidegger’in modern insan evsizleşmiştir düşüncesi çerçevesinde irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

In its most general definition, migration is the movement of people from one place to another and settling down for many reasons such as economic, social, political, religious and cultural reasons. This movement may take place domestically, and/or internationally, while it can be voluntarily or by coercion. As a result, migration can cause changes in various aspects of life such as language, culture and lifestyle, as well as social and physical environment. In this study, the concept of migration was examined by analyzing how selected artists reflect migration in their artworks. The artists constituted a diverse group based on their country of origin and personal backgrounds. Thus, this diversity allowed for elucidation how artists with various cultural experiences process and depict migration phenomenon in their artworks. In particular, the phenomenon of migration was evaluated in the context of homelessness, rootlessness, and displacement, and was examined within the framework of Martin Heidegger's modern human thought.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics