ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DİL GELİŞİMİNDE AİLE VE ÖĞRETMENİN ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2021-82
Language : null
Konu :
Number of pages: 1943-1950
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil gelişimi ise doğumdan başlayıp erken çocukluk döneminin de içinde olduğu yetişkinliğe kadar çocuğun konuşmayı, kendini ifade etmeyi, ana dilini öğrendiği süreçtir. Ailenin, dinleme becerisini edinmesinde yardımcı olması, dili doğru bir şekilde kullanarak model olması, çocuğa zengin uyarıcı bir ortam sunması, oyunlarına katılmak, kitap okumak, birlikte film izlemek, müzik dinlemek, dans etmek, birlikte resim yapmak gibi bir takım aktiviteleri çocukla birlikte yapması dil gelişimine katkı sağlayacaktır. Öğretmenin sınıf içinde ve dışında çocukların ilgilerine yönelik deneyimler sunması, hamur, boyama, bloklarla oynama ya da kum, su gibi etkinlikler ile drama, tiyatro, şiir, tekerleme, parmak oyunları, resimli kitapları dinleme ve anlatma gibi aktivitelerle, hem etkileşime girmesini hem de dil becerilerini geliştirmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada erken çocukluk döneminde dil gelişiminin önemi ve desteklenmesi, çocuğun erken çocukluk döneminde dil gelişiminde aile ve öğretmenin rolü üzerinde durulmuş ve aile ve öğretmenin erken çocukluk döneminde dil gelişimi için neler yapabilecekleri sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

Starting from birth through early childhood until adulthood, language development is a process through which a child learns how to speak, express themselves and learn to speak their mother tongue. How family helps the child acquire the listening skill, sets an example by using the language properly, provides the child with a rich, stimulant environment, does activities with the child such as playing, reading, watching movies, listening to music, dancing, and painting contribute to child’s language development. Experiences aiming to draw children’s interest presented by teacher inside and outside the classroom, activities such as playing with playdough, painting, playing with blocks, sand or water, or activities such as drama, theater, poem, nursery rhymes, finger games, listening to and narrating picture books enable children to interact and improve their language skills.

Keywords


 • Mertol İlgar, Ş. & Yağmurtaşan, M. (2021). “Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişiminde Aile Ve Öğretmenin Rolü” International

 • Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:82; pp:1943-1950 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DİL GELİŞİMİNDE AİLE VE ÖĞRETMENİN ROLÜ Role Of Family And Teacher In Language Development In Early Childhood Doç. Dr. Şengül MERTOL İLGAR İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD, İstanbul, Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1930-160X Yüksek Lisans Öğrencisi, Muzaffer YAĞMURTAŞAN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, İstanbul, Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6928-0037 ÖZET Dil gelişimi ise doğumdan başlayıp erken çocukluk döneminin de içinde olduğu yetişkinliğe kadar çocuğun konuşmayı, kendini ifade etmeyi, ana dilini öğrendiği süreçtir. Ailenin, dinleme becerisini edinmesinde yardımcı olması, dili doğru bir şekilde kullanarak model olması, çocuğa zengin uyarıcı bir ortam sunması, oyunlarına katılmak, kitap okumak, birlikte film izlemek, müzik dinlemek, dans etmek, birlikte resim yapmak gibi bir takım aktiviteleri çocukla birlikte yapması dil gelişimine katkı sağlayacaktır. Öğretmenin sınıf içinde ve dışında çocukların ilgilerine yönelik deneyimler sunması, hamur, boyama, bloklarla oynama ya da kum, su gibi etkinlikler ile drama, tiyatro, şiir, tekerleme, parmak oyunları, resimli kitapları dinleme ve anlatma gibi aktivitelerle, hem etkileşime girmesini hem de dil becerilerini geliştirmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada erken çocukluk döneminde dil gelişiminin önemi ve desteklenmesi, çocuğun erken çocukluk döneminde dil gelişiminde aile ve öğretmenin rolü üzerinde durulmuş ve aile ve öğretmenin erken çocukluk döneminde dil gelişimi için neler yapabilecekleri sıralanmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil Gelişimi, Erken Çocukluk, Aile, Öğretmen ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics