İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN AİLELERİN ÇOCUKLARININ RUH SAĞLIĞI

Author :  

Year-Number: 2021-80
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1292-1298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşitme yetersizliğinden etkilenen çocuklara sahip aileler çocuklarının bu özel durumundan etkilenebilmektedir. Normal gelişim özellikleri gösteren bir çocuğa sahip olmayı beklerken ve çocuk daha doğmadan önce çocukla ilgili birtakım hayaller kurarken çocuğun özel gereksinimli birey olarak dünyaya gelmesi ebeveynlerin hayal kırıklığı, öfke, keder gibi duygu durumlarını yaşamalarına neden olmaktadır. Her aile farklı tepkiler verse de benzer zorluklarla mücadele ettikleri söylenebilir. Çocukla ilgili yeni beklentiler oluşturma, aile düzenini yeniden kurma ve gelecek planlarında değişiklik yapma gibi durumlar stresörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zorlu süreçte ebeveynlerin stres ve kaygı düzeylerinin artması beklenmektedir. Çocuklarının özel durumunu kabullenme ve sağlıklı baş etme yollarına başvurma durumlarında aileler yaşamlarını tekrardan düzenleyebilmektedir. Eğitim düzeyi, gelir düzeyi, çocuk sayısı, yetersizlik türü, yetersizlikten etkilenme derecesi gibi faktörler ailelerin zorlu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri noktasında dikkati çekmektedir. Ayrıca ebeveynlerin yetersizlikten etkilenen çocuklarının yaşamını olumlu etkilemeleri için öncelikle kendilerinin psikolojik sağlıklarının yerinde olması gerekmektedir Ebeveynlerin sosyal destek ağlarını genişletmek ve uzmanlardan yardım almalarını sağlamak psikolojik sağlıklarını koruma noktasında önemli olmaktadır.

Keywords

Abstract

Families with children affected by hearing impairment may be affected by this special condition of their children. While waiting to have a child with normal development characteristics and having some dreams about the child before the child is born, the birth of the child as an individual with special needs causes parents to experience emotional states such as disappointment, anger, and grief. Although each family reacts differently, it can be said that they struggle with similar difficulties. Situations such as creating new expectations about the child, re-establishing the family order and making changes in future plans appear as stressors. In this difficult process, it is expected that the stress and anxiety levels of the parents will increase. Families can rearrange their lives when they accept the special situation of their children and resort to healthy coping methods. Factors such as education level, income level, number of children, type of disability, and the degree of being affected by disability draw attention to the fact that families can go through the difficult process in a healthy way. In addition, in order for parents to positively affect the lives of their children who are affected by disability, their psychological health must first be in place. It is important to expand the social support networks of parents and to ensure that they get help from experts in terms of protecting their psychological health.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics