A STUDY ON THE POTENTIAL OF BABADAG (TURKEY) COUNTY'S MEMBERSHIP IN THE CITTASLOW NETWORK AS A SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT MODEL

Author:

Year-Number: 2021-81
Number of pages: 1473-1490
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İtalda’dan başlayıp 21 yıl gibi kısa bir sürede Dünya’da 30 ülke 266 kente yayılan sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli olarak benimsenen Cittaslow hareketine üye ve aday kent sayısı gün geçtikçe artmaktadır. En önemli hedefi yaşam kalitesini yükseltmek ve yerel özelliklere sahip çıkarak sürdürlebilir bir kalkınmaya hizmet etmektir. Bu çalışmada, Babadağ (Denizli) ilçesinin sürdürülebilir turizm hedeflerine hizmet eden bir model olarak, Cittaslow ağına potansiyeli araştırılmıştır. Araştırmada öncellikle Kuramsal Çerçeve içerisinde Slow Food (Yavaş Yemek), Cittaslow (Sakin Şehir) kavramları, Cittaslow felsefesi ve hareketi son olarak Cittaslow Kriterleri ve Üyelik Sürecine değinilmiştir. Daha sonra Cittaslow kriterlerine göre Babadağın mevcut potansiyeli irdelenerek, önerilere yer verilmiştir. Geleneksel ve modern dokuma tesislerinin hayat verdiği Babadağ, yüksek bir topografyada yamaç ve sırtalara kurulu olup rengârenk tarihi evleri, dar ve merdivenli sokakları, yemyeşil orman varlığı, yayla sahaları, coşkun akan dereleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yavaş ve huzurlu dokusu ile Cittaslow için önemli bir potansiyel sunmaktadır.

Keywords

Abstract

The number of Cittaslow movement members and candidate cities, which has been adopted as a sustainable local development model starting in Italy and spreading to 266 cities of 30 countries in the world in a short period of 21 years, is increasing day by day. Its most important goal is to increase the quality of life and serve a sustainable development by protecting local characteristics. In this study, the potential of Babadağ (Denizli) district to Cittaslow network, which is a model that serves sustainable tourism goals, was investigated. First of all, Slow Food was examined within the theoretical framework, then Cittaslow concepts, Cittaslow philosophy and movement were mentioned, and finally Cittaslow Criteria and Membership Process were explained. Then, the current potential of Babadağ was examined according to Cittaslow criteria, and recommendations were given. Situated in a high topography on the slopes and ridge, Babadağ, where traditional and modern weaving facilities come to life, offers an important potential for Cittaslow with its colorful historical houses, narrow and ladder streets, lush green forest, plateau fields, exuberant flowing streams, historical and cultural richness, slow and peaceful structure.

Keywords