MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE VERİLEN PİYANO DERSLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-81
Number of pages: 1811-1814
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzik eğitimi ve enstrüman eğitiminde ifade ve anlatım önemli bir yere sahiptir. Müzik yapıtları da edebi metinler gibi cümlelerden, müzikal cümlelerin bütünleşerek oluşturduğu periyotlardan oluşur. Bu periyotlar genişleyerek eserin içindeki bölümleri oluşturarak esere şekil verir. Enstrüman eğitimi sürecinde varılmak istenen ana hedeflerden biri anlatımı ve ifadesi iyi olan müzisyenler yetiştirebilmektir. Bu bağlamda, mesleki müzik eğitimine öğretmen yetiştirme sürecinde önemli bir yere sahip olan piyano eğitiminde de bu dersi alan öğretmen adaylarının müzikal anlatım unsurlarını seslendirebilmesi ve bunların bilincinde olarak enstrüman öğretiminde bulunmaları gerekir. Bu çalışmada araştırmacı, müzik öğretmenliği ana bilim dallarında verilen piyano derslerinin yapısı üzerine bir inceleme yaparak müzikal ifadenin gelişimi üzerine çeşitli önerilerde bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In musical education, musical expression and narration have an important place. Musical works also consist of sentences like literary texts, periods formed by the integration of musical sentences. These periods expand and form the parts of the work and give the work its form. One of the main goals to be reached in the instrument training process is to train musicians with good expression and narration. In this context, in piano education, which has an important place in the process of teacher training for vocational music education, music teacher candidates who take this course should be able to voice the elements of musical expression and be able to teach instruments with their awareness of them. In this study, the researcher made various suggestions on the development of musical expression by making an examination on the structure of the piano lessons given in the departments of music teaching.

Keywords