IS UNEMPLOYMENT HYSTERESIS VALID IN BRICS-T COUNTRIES? EVIDENCE FROM PANEL FOURIER LM APPROACH

Author:

Number of pages: 542-549
Year-Number: 2021-78

Abstract

Ülke ekonomilerinde meydana gelen şoklar ile iş piyasındaki dalgalanmalar işsizlik üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Yüksek işsizlik hem ekonomik hem de sosyal olarak olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İşsizlik oranlarında yaşanan dalgalanmalar ve yüksek seyir, ülke ekonomilerinde çözülmesi gereken temel hedeflerdendir. Artan işsizliğin doğal seviyesine geri dönüp dönmeme konusunda iktisat literatüründe temel iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar; artan işsizliğin uzun dönemde tekrar doğal seviyesine döneceğini ileri süren doğal işsizlik oranı yaklaşımı ile geri dönüşün mümkün olmadığını savunan işsizlik histerisi yaklaşımlarıdır. Bu çalışmada, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye’den oluşan BRICS-T ülke grubunda doğal işsizlik oranının mı yoksa işsizlik histerisi yaklaşımının mı geçerli olduğu incelenmiştir. Ampirik olarak, Nazlıoğlu ve Karul (2017) tarafından önerilen, ikinci nesil panel birim kök testlerinden Panel Fourier LM birim kök testi uygulanmıştır. Bulgular, BRICS-T ülke grubunda, işsizlik histerisi yaklaşımının geçerliliği olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Shocks in national economies and fluctuations in the labor market have negative effects on unemployment. High unemployment has negative consequences both economically and socially. Fluctuations in unemployment rates and being in rise are among the main targets that should be solved in the economies of the country. There are two basic approaches in the economics literature regarding whether to return to the natural level of increasing unemployment. These are natural unemployment rate approach that asserts that increasing unemployment will return to its natural level in the long run and unemployment hysteresis approaches that argue that it is not possible to return. In this study, it was examined whether the natural unemployment rate or unemployment hysteresis approach is valid in BRICS-T country group consisting of Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey. Empirically, Panel Fourier LM unit root test, one of the second-generation panel unit root tests proposed by Nazlıoğlu and Karul (2017), was applied. The findings show that the unemployment hysteresis approach is valid in the BRICS-T country group.

Keywords