CRIMES THAT ELDERLY PEOPLE ARE EXPOSED TO AND SOCIAL WORK PERSPECTIVE ON ELDERLY VICTIMIZATION

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ Sosyal, ekonomik, coğrafi bölge ayrımı olmaksızın yaşlılar da tıpkı kadın, çocuk, engelliler gibi fiziksel, psikolojik, duygusal ve ekonomik suçlarla karşı karşıya kalmakta ve mağduriyet yaşamaktadırlar. Ancak yaşlıların maruz kaldıkları suç karşısında adları pek zikredilmemektedir. Yaşlı insanlar suça maruz kaldıklarında diğer yaş gruplarına göre genellikle daha fazla fiziksel, ruhsal ve maddi zararlara uğramaktadır. Çünkü yaşlıların korunup kollanma gereksinimi daha çok artmakta, çevresiyle ilişkileri istemi dışında azalmakta, toplumla doğrudan dayanışmaya girememekte, mevcut sosyal, kültürel ve ekonomik fırsatları yeterince kullanamamaktadırlar. Yaşlılar suça maruz kaldıktan sonra fiziksel ve ruhsal olarak daha geç iyileşirler veya kısmen iyileşebilirler. Ayrıca, yaşlıların maddi gelirleri genellikle az veya sabit olduğundan suçun her türlü zararını ortadan kaldırma konusunda sıkıntı yaşarlar. Yaşlıların suçtan korkmalarını ve endişe duymalarını gerektirecek başka nedenler de vardır. Birincisi, yaşlılar suç sonrasında polise yeterince yardımcı olamayacaklarını, polisin beklentilerini karşılayamayacaklarını ve bunun neticesi olarak polisin, kendilerinin yetersiz olduğunu düşünecekleri endişesini taşımaktadırlar. İkincisi, suçu öğrenen aile bireylerinin de kendilerinin yetersiz olduğunu düşünecekleri endişesini taşımaktadırlar. Üçüncü olarak, eğer suçu ve suçluyu bildirirse suçlunun intikam alabileceği endişesini taşımaktadırlar. Ayrıca, kendi kendilerinin mağdur olmasına izin verdikleri için suçluluk hissederler. Yaşlı bireyler daha duygusal olmaları, hızlı hareket edememeleri ve reflekslerinin gençlere oranla zayıf olması nedeniyle kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarına maruz kalmaktadırlar. Adli sosyal hizmet bağlamında, yaşlı mağdurlar sosyal hizmet mesleği çalışma alanı içerisinde yer alan önemli bir gruplardandır. Bu çalışmada, yaşlı mağdurlar ve adli sosyal hizmet bağlamında sosyal hizmet uzmanının yaşlılarla çalışırken yerine getirmesi gereken rolleri ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

SUMMARY The distinction between social, economic and geographical regions, as well as the elderly, will face physical, psychological, emotional and economic crimes and live victimization, such as women, children and disabled people. However, the names of the elderly are not mentioned in the face of the crime. When elderly people exposed to crimes elderly people are more exposed to physical, mental and material damage for that other age group. Because the need for protection of the elderly increases more, the relations with the environment decreases involuntary, the community does not directly participate in solidarity, the existing social, cultural and economic opportunities can not use enough. After exposure to crime, the elderly people may recover later or recover partially physically and spiritually. In addition, elderly people often have little or fixed income and no difficulty in eliminating all kinds of damages. There are other reasons for the elderly people to fear and worry their crimes. First, the elderly are concerned that they will not be able to help the police adequately after the crime, that they will not be able to meet the expectations of the police and as a result the police will think that they are insufficient. Second, they are concerned that family members who learn the crime will also think that they are inadequate. Third, if they report the crime and the offender, they are concerned that the offender may take revenge. They also feel guilty for allowing their own victim. Elderly individuals are exposed to crime, pickpocketing and fraud because they are more emotional, unable to act fast and their reflexes are weaker than young people. In the context of forensic social work, elderly victims are among the most important groups within the social work profession. In this study, the role of the social worker in the context of the elderly victims and forensic social work will be discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics