ANKARA PTT PUL MÜZESİNDEKİ DERİ ÇANTA VE HEYBE ÖRNEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 20-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar insanlar, ihtiyaçtan kaynaklanan gereksinimleri karşılamak amacıyla bir takım araç ve gereçler üretmişlerdir. Bu araç ve gereçler barınma, korunma, hayatlarını idame ettirecek materyallerin temini ve yapımı için kullanılmıştır. Bu yapım aşamaları insanlığın ihtiyaçlarının artması ve çeşitlilikler göstermesiyle orantılı bir şekilde gelişmiş ve günümüzde de bu gelişim halen devam etmektedir. İzlenen bu çeşitlilik ve gelişmeler nesnelerin bulundukları topluluklar, dönemler, bireysel ve kültürel değerlerin belgeleri olarak günümüze ışık tutmaktadır. Yüzyıllardır süregelen geçmişte ve günümüzde uygulanan el sanatlarımızdan biri de dericiliktir. Bilinen en eski örnekleri, Orta Asya’da Hun Pazırık kurganlarından çıkarılan eğer örtüleri, yaygılar, kap-kacak, çanta-heybe, giyim eşyaları, savaş araç-gereçleri vb. materyallerde derinin kullanım alanları ve süslemeleri hakkında bilgi vermektedir. Bugün, ülkemizde müze ve koleksiyonlarda deri sanatlarını belgeleyecek örnekler bulunmaktadır. Bu çalışmada, kültürel öğeleri nesilden nesile taşıyarak geleneklerimizi yansıtan, Ankara PTT pul müzesi envanterine kayıtlı sekiz adet ve posta hizmetleri için kullanılan deri postacı çantası ve heybesi, kullanılan teknik, desen, renk, kompozisyon özellikleri ve kullanım alanları açısından detaylı olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Since the existence of humanity until today, people have produced a number of tools and equipment in order to meet their needs. These tools and equipment were used for shelter, protection, procurement, and construction of materials that would sustain their lives. The stages of this construction have developed in proportion to the increase and diversity in human needs, and this development still continues today. This diversity and developments observed shed light on the present day as the records of the communities, periods, individual and cultural values in which the objects are found. One of our handicrafts that has been performed for centuries in the past and present is leatherwork. The oldest known samples of it provide information on the usage areas and decorations of leather in materials such as saddle blankets, rugs, pots and pans, bags-saddlebags, clothing items, war equipment, etc. extracted from the Hun Pazyryk kurgans in Central Asia. Today, there are samples to document leather arts in museums and collections in our country. In this study, eight leather mail carrier bags and saddlebags used in postal services that reflect our traditions by carrying cultural elements from generation to generation, which are registered in the Ankara PTT stamp museum inventory, were examined in detail in terms of the technique, pattern, color, composition characteristics, and usage areas.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics