COVID-19 DÖNEMİNDE ULAŞIM KISITLAMALARI VE KULLANICI DAVRANIŞLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI

Author :  

Year-Number: 2021-76
Language : null
Konu :
Number of pages: 59-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2020 yılında en çok konuşulan ve yaşamın neredeyse her alanına etki eden COVID-19 (SARS-CoV-2)’un küresel ölçekte yayılımını etkileyen en önemli etkenlerden biri havayolu yolcu taşımacılığı olduğu dikkat çekmektedir. 2019 yılında dünyada yolcu sayısı 4,54 milyar olarak kayıtlara geçmiştir (Statista, 2020). 2019 yılında Türkiye’de ise toplam iç hat yolcu sayısı 99.946.572 iken, toplam dış hat yolcusu 208.373.696 olarak bildirilmiştir (DHMİ, 2020). Virüs yayılımının uluslararası yolcu hareketliliğinin hızı ile birleştiğinde Türkiye ve dünyada alınan tedbirlerin başında yurtdışı uçuşlarının ve sınırların kapatılması alınan ilk tedbirlerdendir. Tedbirlere bağlı olarak Türkiye’de 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde, iç hat yolcu sayısı 22.890.831’e düşerken, aynı dönemde dış hat yolcu sayısı 8.121.697 olmuştur (DHMİ, 2020). 2019 yılı ilk 9 aylık verilere göre iç hat yolcu sayısı %55 oranında düşüş yaşarken, dış hatta %82,8 düşüş görülmüştür. Devletlerin aldığı tedbirlerin sayısal yansımasına ek olarak, pandemi sonrasında yurt içi ve yurt dışı havayolu kullanıcı davranışlarının orta vadede değiştiği görülmektedir. Bu nedenle, 2020 yılının ilk 9 ayında iç hat ve dış hat havayolu istatistiklerinin yanı sıra, yolcuların 2021 yılındaki eğilimlerine de odaklanmaktadır. Araştırmanın sonucunda, pandemi sonrasında havayolu ulaşımı yerine seyahat etmemeyi ya da ulaşım türünde değişikliğe gider özel araçlara (kendi, şirket, aile araçları ya da araç kiralamaya) yöneldikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

The air passenger transport has affected the spread of COVID-19 (SARS-CoV-2) in the global aspect. In 2019, the total number of air passengers in the world was 4,54 billion (Statista, 2020). In Turkey, the total number of domestic passengers was 99,946,572 and international passengers was 208,373,696 in 2019 (DHMİ, 2020). One of the first measures taken was the closure of the borders to slow down the speed of propagation of the virus. Due to the measures, the number of domestic passengers in the first 9 months of 2020 decreased to 22,890,831 and international passengers decreased to 8,121,697. According to the data for the first 9 months of 2019, the number of domestic passengers decreased by 55%, while the number of international passengers decreased by 82.8% in 2020. In addition to the reflection of the measures taken by the states, the domestic and international airline users’ behaviours have changed in the medium-term forecasts of future trends in civil aviation after the pandemic. For this reason, this research focuses on the domestic and international airline statistics in the first 9 months of 2020, as well as the trends of passengers in 2021. This research shows that the air transport users have preferred not to travel or change the type of transportation to private vehicles (own, company, family vehicles or renting a car) after and during the pandemic.

Keywords


 • Erbaş, Ö. (2021). “Covid-19 Döneminde Ulaşım Kısıtlamaları Ve Kullanıcı Davranışları Kapsamında Türkiye’de Havayolu Yolcu

 • Taşımacılığı” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:7, Issue:76; pp:59-69 COVID-19 DÖNEMİNDE ULAŞIM KISITLAMALARI VE KULLANICI DAVRANIŞLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI Air Passenger Transport In Turkey During The Covid-19 Period: Transport Measures And Users’ Behaviour Öğretim Görevlisi Dr. Özge ERBAŞ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3338-658X ÖZET 2020 yılında en çok konuşulan ve yaşamın neredeyse her alanına etki eden COVID-19 (SARS-CoV-2)’un küresel ölçekte yayılımını etkileyen en önemli etkenlerden biri havayolu yolcu taşımacılığı olduğu dikkat çekmektedir. 2019 yılında dünyada yolcu sayısı 4,54 milyar olarak kayıtlara geçmiştir (Statista, 2020). 2019 yılında Türkiye’de ise toplam iç hat yolcu sayısı 99.946.572 iken, toplam dış hat yolcusu 208.373.696 olarak bildirilmiştir (DHMİ, 2020). Virüs yayılımının uluslararası yolcu hareketliliğinin hızı ile birleştiğinde Türkiye ve dünyada alınan tedbirlerin başında yurtdışı uçuşlarının ve sınırların kapatılması alınan ilk tedbirlerdendir. Tedbirlere bağlı olarak Türkiye’de 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde, iç hat yolcu sayısı 22.890.831’e düşerken, aynı dönemde dış hat yolcu sayısı 8.121.697 olmuştur (DHMİ, 2020). 2019 yılı ilk 9 aylık verilere göre iç hat yolcu sayısı %55 oranında düşüş yaşarken, dış hatta %82,8 düşüş görülmüştür. Devletlerin aldığı tedbirlerin sayısal yansımasına ek olarak, pandemi sonrasında yurt içi ve yurt dışı havayolu kullanıcı davranışlarının orta vadede değiştiği görülmektedir. Bu nedenle, 2020 yılının ilk 9 ayında iç hat ve dış hat havayolu istatistiklerinin yanı sıra, yolcuların 2021 yılındaki eğilimlerine de odaklanmaktadır. Araştırmanın sonucunda, pandemi sonrasında havayolu ulaşımı yerine seyahat etmemeyi ya da ulaşım türünde değişikliğe gider özel araçlara (kendi, şirket, aile araçları ya da araç kiralamaya) yöneldikleri görülmüştür. Anahtar Kelimeler: COVID-19, havayolu yolcu taşımacılığı, kullanıcı davranışları, hareketlilik, Türkiye. ABSTRACT

                                                                                                    
 • Article Statistics