TÜRK BOĞAZLARINDAN GEÇİŞ YAPAN GEMİLERİN EMİSYON ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2020-75
Language : null
Konu :
Number of pages: 5506-5515
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hava kirliliği, atmosferdeki yabancı maddelerin canlıların sağlığını olumsuz etkileyecek, onlara zarar verecek yoğunluk ve miktara ulaşmasıdır. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri olan gemi bacalarından salınan egzoz gazlarında NOx, SOx, CO2, CO, PM ve VOC kirleticileri bulunmaktadır. Bahsi geçen kirleticiler ozon tabakasında incelmeye, asit yağmurlarına ve sağlık sorunlarına yol açması sebebiyle insan ve çevre üzerinde olumsuz bir etki oluşturmaktadırlar. Türk Boğazlar Bölgesi; Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda birleşen, uluslararası deniz trafiğine açık bir suyoludur. Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerden kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarını hesaplayabilmek için, gemilerin ortalama yakıt tüketimleri, makine tipleri, boğazlardan geçiş süreleri dikkate alınmış ve bu gemilerin meydana getirdiği yıllık egzoz emisyonlarının miktarları bulunmuştur. Elde edilen değerler daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırılmış ve emisyon miktarlarındaki değişim hesaplanmıştır. Bu çalışmada ortaya çıkan değerler Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerin önemli miktarda hava kirliliğine sebep olduklarını açığa çıkarmıştır.

Keywords

Abstract

Air pollution is the concentration and amount of foreign matter in the atmosphere that will negatively affect the health of living things and harm them. Exhaust gases emitted from the funnel of vessels, one of the causes of air pollution, contain pollutants (emissions) such as NOx, SOx, CO2, CO, PM and VOC. These pollutants cause adverse effects on the human and environment due to acid rain, ozone depletion and health problems. Turkish Straits Region: is a waterway that integrates in the Dardanelles the Marmara Sea and the Bosporus and is open to international sea traffic. In order to calculate the exhaust gas emissions from vessels passing the Turkish Straits, average fuel consumption, the machine types, passing times of the vessels were taken into consideration and the annual exhaust emissions generated by these vessels were determined. The values obtained were compared with previous studies and the change in emission amounts was calculated. The values obtained in this study revealed that ships passing through the Turkish Straits cause a significant amount of air pollution

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics