MADEME BOVARY, FEMİNİZM ve ON DOKUZUNCU YÜZYIL FRANSA’SINDA KADININ YERİ

Author :  

Year-Number: 2020-73
Language : null
Konu :
Number of pages: 5056-5060
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Madame Bovary, feminizm yanlısı ana karakteri Emma Rouault üzerinden on dokuzuncu yüzyıl Fransa’sında kadınların güçsüzlüğü konusunu ele almaktadır. Bu çalışmada, öncelikle feminizm yanlısı bir karakter olan Emma masaya yatırılacak ve daha sonra romandaki farklı tarzdaki kadınların, nasıl tanıtıldıklarının ve neden önemli olduklarının irdelenmesi yapılacaktır. Erkeklerin kadınlara yönelik istismarcı eylemleri Madame Bovary romanı aracılığıyla ortaya konulacaktır. Ayrıca, Emma’nın toplum içinde bir kadın olarak görevleri ve evlilikten sonra edindiği diğer roller incelenecektir. Geleneksel kadın rollerini nasıl yerine getirdiği ya da getiremediği bu çalışmada cevaplanacak temel sorular arasındadır. İkinci olarak, Emma’nın neden kocasına sadakatsiz olmayı tercihi ettiğini ve yalnızca onu değil çevresindeki başka insanları da nasıl aldattığı konusuna da değinilecektir. Kendisi, cinsel, duygusal ve maddi anlamda istismara uğramıştır. Hayatındaki erkekler onu istedikleri gibi kullanır, çünkü kadınların basmakalıp imgesiyle örtüşen biçimde duygusal anlamda zayıftır. En azından romanda, bu anlamda zayıf görünmektedir. Son olarak Emma’nın erkek ve kadın olmaya, bir erkek gibi olmayı seçmeye ve eylemleriyle dişi yanını reddetmeye ilişkin seçim ve fikirleri analiz edilecektir. Neden bir kadının güzelliğiyle ilgilendiği ya da neden ilişkileri olduktan ve terk edildikten sonra erkek davranışları sergilediği yönündeki sorular cevaplanacaktır. Dolayısıyla yaptıkları hiçbir toplum ve dinde kabul edilebilir olmasa da Emma’yı bunları yapmaya iten nedenlerin ne olduğu netleşecektir. Özerkliği yoktur çünkü bir erkeğe bağımlıdır ve on dokuzuncu yüzyıl Fransız toplumunun doktrin ve dogmalarına isyan etmek istemese de bir şekilde eylemleriyle feminizm yanlısı olmuştur.

Keywords

Abstract

Madame Bovary with its pro-feminist main character Emma Rouault explores the theme of powerlessness of women in nineteenth-century France. This paper will first discuss Emma as a pro-feminist character and then continue to explore the different types of women in the novel: how they are introduced and why they are important. The abusive actions of men towards women will be demonstrated through the novel Madame Bovary. In addition, Emma’s duties as a woman in society and other roles that she gained after marriage will be analyzed. How she either fulfills or fails to fulfill conventional female roles are the main questions to be answered in this paper. Secondly, why Emma chooses to be unfaithful to her husband and cheats on not only him but also the other people around her will be explored. She is sexually, emotionally and financially abused. Men in her life use her as they wish because, as a stereotypical image of women, she is emotionally weak. At least, she is seen weak in that field in the novel. Finally, Emma’s choices and thoughts about being male and female, choosing to be like a male and rejecting her female side through her actions will be analyzed. Why she cares about the beauty of a woman, or why she adopts male behaviors after having affairs and being left will be answered. Thus, it will become clear which reasons led Emma to do these things even though they are unacceptable in every society and religion. She does not have autonomy because she is bound to a man and, although she does not aim to rebel against the doctrines and dogmas of nineteenth-century French society, she somehow achieves being a pro-feminist with her actions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics