TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARIMA MODELİ İLE ANALİZİ: 1990-2019

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4823-4833
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dünyasında, küreselleşme öyle bir düzeye ulaşmıştır ki, bilgi ve teknolojiye yatırımın küresel sistemle bütünleşmesi ve rekabet gücünü arttırması kaçınılmazdır. Bu nedenle, araştırma ve geliştirmeye yapılan harcama miktarı ekonomik büyüme için büyük önem taşımaktadır. Firmalar yeni fikirler geliştirmek için araştırma ve geliştirmeye bütçe ayırmaktadır ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen yeni fikirler beraberinde yeni ürünler ve teknolojiler yaratabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 1990-2019 yılları için ARIMA modeli kullanılarak ortaya konulması amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular, araştırma ve geliştirme harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

In today's world, globalization has reached such a level that it is inevitable that investment in information and technology will integrate with the global system and increase its competitiveness. Therefore, the amount of spending on research and development is important for economic growth. Firms allocate budget for research and development to increase new ideas, and firms can create new products and technologies.Thanks to new ideas obtained as a result of researches. In this study, the relationship between R & D expenditures and economic growth in Turkey is aimed to be demonstrated using ARIMA model for the years 1990-2019. The findings show that there is a positive relationship between research and development expenditures and economic growth.

Keywords


 • Çetiner, E.M. & Taşdelen, S. (2020). “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Arıma Modeli İle

 • Analizi: 1990-2019” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:72; pp:4823-4833 TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARIMA MODELİ İLE ANALİZİ: 1990-2019 R&D Expenditures In Turkey And The Relationship Between Economic Growth Model With Arima Analysis:1990-2019 Prof. Dr. E. Müge ÇETİNER İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1248-5335 Selvihan TAŞDELEN 1 Doktora Öğrencisi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İstanbul/Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4491-0394 ÖZET Günümüz dünyasında, küreselleşme öyle bir düzeye ulaşmıştır ki, bilgi ve teknolojiye yatırımın küresel sistemle bütünleşmesi ve rekabet gücünü arttırması kaçınılmazdır. Bu nedenle, araştırma ve geliştirmeye yapılan harcama miktarı ekonomik büyüme için büyük önem taşımaktadır. Firmalar yeni fikirler geliştirmek için araştırma ve geliştirmeye bütçe ayırmaktadır ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen yeni fikirler beraberinde yeni ürünler ve teknolojiler yaratabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 1990-2019 yılları için ARIMA modeli kullanılarak ortaya konulması amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular, araştırma ve geliştirme harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları, Ekonomik Büyüme, ARIMA, Türkiye Jel Kodları: C18, F43, O11

                                                                                                    
 • Article Statistics