CINDY SHERMAN ESERLERİNDE KİMLİK

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 5014-5019
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat ve kimlik kavramları temel olarak birbiriyle görünür ve ya görünmez bağlarla bağlı olan ve bu etkileşimle birbirini yeniden anlamlandıran yeniden tanımlayan ve hatta birbirini tamamlayan bir bağ vardır. Bu makalenin temel amacı; görsel sanatların toplumsal kimliklerin varoluşuna etkisi, özgün tavırla yansıtılması, görünür kılınması için etkili bir nesne olarak kullanılması konusuna vurgu yapmaktır. Bu kurgu üzerinden yapılmış eserlerde yer alan düşünsel, duyusal, algısal anlatımlar sanatsal teoriler ve yaklaşımlarla irdelenerek sunulmuştur. Cindy Sherman, kimlik kavramını sorgulayan ve bu doğrultuda eserler üreten oldukça marjinal bir fotoğraf sanatçısı olmakla birlikte çalışmalarında, sıklıkla çeşitli kimlikleri kendi bedeniyle bütünleştirmiştir. Ele aldığı bu otoportreleri başarıyla ve etkili bir biçimde yansıtarak; kimlik ve temsil kavramını eserlerine konu etmiştir. Bireyin, toplumsal hiyerarşi içerisinde adlandırılma ya da varolması süreci olarak tanımlanan kimliğin ifade araçlarından biri de sanattır. Kimlik, en yalın haliyle; insanın toplumsal yapıdaki ayrımlarını ve bu faklılıkların içerisindeki bir adlandırma sürecidir. İnsanın varolma duygusu temelinde düşündüğümüzde oldukça önemli sayılan bu ayrışmayla birlikte sanat, kendi araç ve yöntemleriyle birlikte, kimliklerin temsilinin farklı biçimlerde sunumuna yaratıcı bir alan sunmaktadır. Bu makalede, Cindy Sherman sanatında öne çıkan kimlik vurgusu genel hatlarıyla; kişisel ve toplumsal kimliklerin, çeşitli sanat teorileri ve farklı pratiklere göre nasıl ifade edildiği üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

There is a different relationship between the concepts of art and identity, interacting with and mutually forming visible or invisible ties. The main purpose of this article is to demonstrate the use of visual arts as an effective tool for the creation, expression, visibility, reflection and dissemination of social identities with artistic theories and approaches. Cindy Sherman is a photographer who produces works within the context of identity concept. in his works, by reflecting self-portraits successfully and effectively by sometimes assuming various identities; The concept of identity and representation has been the subject of his works. Art is one of the means of expression of identity, which is defined as the process of naming or existing in the social hierarchy of the individual. Identity in its simplest form; it is a naming process of human within social categories. In this process, which is considered quite important when we think on the basis of the human sense of existence, art becomes one of the expressions of identities along with its own tools and methods. In this study, in general terms; The formal expression of individual and social identities formed in historical development according to various artistic theories and different practices will be emphasized.

Keywords