Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilerin Maraş’ın Kurtuluşuna Yönelik Bilgi Düzeyleri Ve Görüşleri

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 5123-5130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler gelecekte ülkenin önemli noktalarında olacaklarından tarihlerini bilmeleri ve ülke topraklarının korunması konusunda duyarlı olarak eğitilmelidirler. Bu araştırmanın amacı; üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin Maraş’ın işgali ve kurtuluşuna yönelik bilgi düzeylerini ve görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma bir bilim ve sanat merkezinde 36 kız, 35 erkek olmak üzere toplam 71 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu öğrenciler hem ortaokul 5. sınıfa hem de BİLSEM’e devam etmektedirler. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “İşgalden Kurtuluşa Maraş” adlı etkinlik formu ile toplanmıştır. Etkinlik için dört kavram karikatürü hazırlanmıştır. Her kavram karikatürü içinde iki soru hazırlanarak öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Maraş’ın kurtuluşu ile ilgili ortanın üzerinde bilişsel bilgiye sahip olduğu, büyük oranda Sütçü İmam’ı tanıdıkları ve vatan topraklarının korunması konusunda duyarlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Since gifted and talented students will be in important points of the country in the future, they should be educated sensitively to know their history and to protect the country's territory. The aim of this research; To reveal the knowledge and views of gifted students about the invasion and liberation of Marash. The research was carried out in a science and art center with a total of 71 students, 36 girls and 35 boys. These students attend both middle school 5th grade and BİLSEM. The data in the study were collected with an activity form called "Maraş from Occupation to Liberation" developed by the researcher. Four concept cartoons were prepared for the activity. Two questions were prepared for each concept cartoon and applied to the students. As a result of the research, it was concluded that the students had above-average cognitive knowledge about the liberation of Maraş, they mostly knew the Sütçü İmam and were sensitive to the protection of the land of the country.

Keywords