ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: ABD’DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4741-4751
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada enflasyon ve faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkilerinin yönü ABD ekonomisi için analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, ABD’de enflasyon ve faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü ortaya koyarak, Fisher Etkisi’nin geçerliliğini tartışmaktır. Bunun içinde ABD’nin 1970-2019 dönemindeki enflasyon oranı ve FED’in politika faiz oranı verileri kullanılmıştır. Böylece para politikası yapıcılarına faiz kararlarında doğru kararlar alabilmeleri ve uyguladıkları politikalarının etkinlik düzeylerini artırabilmeleri noktasında yol gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ABD’de 1970-2019 döneminde Fisher Etkisi’nde bahsedilen ilişkiler, kısa dönemli olarak gecikmeli olarak çalışmakla birlikte uzun dönemde oldukça başarılı biçimde işlemektedir. Çalışmadan elde ettiğimiz bir başka sonuç ise ABD’de enflasyon oranları ile FED’in politika faizleri arasında pozitif, FED’in politika faiz oranları ile enflasyon oranları arasında ise negatif bir nedensellik ilişkisinin geçerli olduğudur.

Keywords

Abstract

In this study, the direction of the causality relationships between inflation and interest rates is analyzed for the US economy. The aim of the study is to discuss the validity of the Fisher Effect by revealing the direction of the causality relationship between inflation and interest rates in the USA. In this, the inflation rate of the USA in the 1970-2019 period and the policy interest rate data of the FED were used. Thus, the monetary policy makers were guided to make the right decisions in interest rate decisions and to increase the efficiency levels of their policies. According to the findings obtained from the study, the relations mentioned in the Fisher Effect in the 1970-2019 period in the USA, although they work with a delay in the short term, they function quite successfully in the long term. Another result we have obtained from the study is that there is a positive causal relationship between the inflation rates and the policy rates of the FED in the USA, and a negative causal relationship between the policy interest rates of the FED and the inflation rates.

Keywords


 • Erarslan, C. (2020). “Enflasyon Ve Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: ABD’de Fisher Etkisinin Geçerliliği” International

 • Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:72; pp:4741-4751. ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: ABD’DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ The Causality Relationship Between Inflation and Interest Rates: Validity of the Fisher Effect in the USA Doç. Dr. Cemil ERARSLAN Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, cemilerarslan@hotmail.com, Yalova/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3923-7633 ÖZET Bu çalışmada enflasyon ve faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkilerinin yönü ABD ekonomisi için analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, ABD’de enflasyon ve faiz oranları arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü ortaya koyarak, Fisher Etkisi’nin geçerliliğini tartışmaktır. Bunun içinde ABD’nin 1970-2019 dönemindeki enflasyon oranı ve FED’in politika faiz oranı verileri kullanılmıştır. Böylece para politikası yapıcılarına faiz kararlarında doğru kararlar alabilmeleri ve uyguladıkları politikalarının etkinlik düzeylerini artırabilmeleri noktasında yol gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ABD’de 1970-2019 döneminde Fisher Etkisi’nde bahsedilen ilişkiler, kısa dönemli olarak gecikmeli olarak çalışmakla birlikte uzun dönemde oldukça başarılı biçimde işlemektedir. Çalışmadan elde ettiğimiz bir başka sonuç ise ABD’de enflasyon oranları ile FED’in politika faizleri arasında pozitif, FED’in politika faiz oranları ile enflasyon oranları arasında ise negatif bir nedensellik ilişkisinin geçerli olduğudur. Anahtar Kelimeler: Fisher Etkisi, FED’in Faiz Oranları, ABD Enflasyon Oranları.

                                                                                                    
 • Article Statistics