TÜRKİYE’DE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-73
Number of pages: 4834-4841
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZ Bu çalışma, ağız ve diş sağlığı alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılmış tezler; yayın dillerine, yıllara, tezin türüne, temel konu alanlarına, danışmanların unvanlarına, üniversitelere, enstitülere, anabilim dallarına, kullanılan araştırma yöntemlerine, veri toplama tekniklerine ve çalışılan örneklem gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından “ağız diş sağlığı, ağız ve diş sağlığı” anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak 55 adet teze ulaşılmıştır. Tezlerin %91’inin yüksek lisans tezi olduğu, tamamının Türkçe yazıldığı, tez danışmanlarının %45’inin Prof. Dr. olduğu, tezlerin yarısından fazlasının “İşletme”, “İşletme Yönetimi” ve “Sağlık Yönetimi” anabilim dallarında yapıldığı görülmüştür. Beykent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi en çok teze sahip olan üniversitelerdir. Tezlerin en çok yapıldığı göre sınıflandırılmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından “ağız diş sağlığı, ağız ve diş sağlığı” anahtar kelimeleri ile tarama yapılarak 55 adet teze ulaşılmıştır. Tezlerin %91’inin yüksek lisans tezi olduğu, tamamının Türkçe yazıldığı, tez danışmanlarının %45’inin Prof. Dr. olduğu, tezlerin yarısından fazlasının “İşletme”, “İşletme Yönetimi” ve “Sağlık Yönetimi” anabilim dallarında yapıldığı görülmüştür. Beykent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi en çok teze sahip olan üniversitelerdir. Tezlerin en çok yapıldığı iller sırasıyla İstanbul(%45), Ankara(%27) ve Sivas(%13)’tır. Bölge olarak incelendiğinde iç Anadolu(%47.23) ve Marmara (%47.23) bölgelerinin en çok çalışılan örneklem bölgeleridir. Tezlerin en fazla örgütsel davranış ve kalite konularında yapıldığı, sağlık kuruluşlarından elde edilen dokümanların en sık çalışılan örneklem grubunu oluşturduğu ve en çok kullanılan veri toplama aracının anket, en çok kullanılan araştırma yönteminin nicel yöntem olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın, ağız ve diş sağlığı alanında daha sonra yapılacak olan çalışma konularını belirleyebilmek adına araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the graduate thesis made in the field of oral and dental health. For this aim, thesis are classified according to the years, publication languages, type of thesis, data collection methods, universities, institutes, departments, title of the thesis advisors, topics, research methods and sample groups . With "oral and dental health, oral-dental health care" keywords from the thesis database of Higher Education Council were screened and 55 thesis were achieved. %91 of the thesis are master thesis, all of them were written in Turkish, %45 of thesis advisors are Proffessors. More than half of the thesis are done in departments of “Business”, “Business Management” and “Health Management”. Beykent University, Gazi University and Cumhuriyet University are the universities; İstanbul(%45), Ankara(%27) and Sivas(%13) are the cities; İç Anadolu(%47.23) and Marmara(%47.23) are the regions where most of the thesis are done. Frequently used topics are found as “quality” and “organizational behaviour”. The documents achieved from health institutions are the most used samples. Surveys are found to be the most used data collection method. In most of the thesis, quantitative research method is used. It is believed that this research provide guidance to researchers to determine future topics of the thesis in the field of oral and dental health care.

Keywords