NİTEL DENEYLEME İLE BİR TASARIM ÇÖZÜMLEMESİ: BALMAIN ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4653-4662
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm alanlarda yükselen bir değer olan tasarım kavramı sürekli yenilik gerektiren inovatif bir süreci içermektedir. Bu süreçte, tasarlanacak ürünün çağın ihtiyaçlarını karşılaması, çözüm odaklı olması ve tasarım açısından tüketici beklentilerini tatmin etmesi önemli noktalardır. Bu nedenle özellikle görsel iletişim, mimarlık ve moda gibi görselliğin ve tüketici algısının ön planda tutulduğu alanlarda, tasarım araştırmaları ve tasarım çözümleme yöntemlerinden yararlanmak büyük önem taşımaktadır. Tasarım kavramının giysi ile özdeşleştiği moda tasarımı alanında da tasarımcılar, tasarım araştırmaları yaparak bilgi birikimlerini tasarım ilke ve yöntemleriyle birleştirerek hazırladıkları koleksiyonlarını tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Yeni özellik ekleme, eksiltme ya da eklenmiş özellikleri farklı yerlere taşıyarak kombinasyon sağlama gibi işlemlerin sonucunda giysiye tasarım özelliği ve değeri kazandırılır. Bu nedenle, giysi tasarımcılarının bir giysinin tasarım değerini artıran ve ona tasarım özelliği kazandıran özellikleri hangi yöntem ve yaklaşımlarla gerçekleştireceğinin bilincinde olmaları, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeleri ve tasarım çözümleme yöntemlerini tasarım süreci içinde kullanmaları gerekmektedir. Bu düşüncenin çıkış noktasını oluşturduğu araştırmada; özellikle tasarım değeri yüksek ve özgün giysi tasarımlarıyla moda dünyasında önemli yeri olan Balmain markasının 2020 Sonbahar/Kış kadın koleksiyonunu oluşturan üst giysi tasarımlarının, Kleining, Gerhard’ın (1986) ortaya koyduğu nitel deneyleme yöntemiyle çözümlenmesi amaçlanmıştır. Koleksiyondaki benzer üst giysi tasarımlarını temsil eden bir tasarım belirlenerek, toplam 11 tasarım çalışma kapsamına alınmış ve çözümlemesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; koleksiyonu oluşturan giysi tasarımlarında, Kleining, Gerhard’ın ekleme, eksiltme, yerini değiştirme teknikleri ile simetrik ve asimetrik denge, tekrar, uyum, zıtlık, bütünlük, vurgu, doku gibi tasarım ilkelerinin uyumlu kombinasyonlarının oluşturulduğu ve özgün giysi tasarımlarına dönüşümün gerçekleştirildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The concept of design, which is a rising value in all areas, includes an innovative process that requires continuous innovation. In this process, it is important for the product to be designed to meet the needs of the age, to be solution-oriented and to satisfy consumer expectations in terms of design. For this reason, it is of great importance to benefit from design research and design analysis methods, especially in areas such as visual communication, architecture and fashion where visuality and consumer perception are at the forefront. In the field of fashion design, where the concept of design becomes synonymous with clothing, designers present their collections to consumers by combining their knowledge with design principles and methods by conducting design research. As a result of processes such as adding or removing new features or providing combinations by moving the added features to different places, the garment gains a design feature and value. For this reason, clothing designers should be aware of the methods and approaches to realize the features that increase the design value of a garment and give it a design feature, develop their analysis and synthesis skills, and use design analysis methods in the design process. In the research where this idea constitutes the starting point; It was aimed to analyze the upper garment designs of the Balmain brand, which has an important place in the fashion world with its high design value and original clothing designs, with the qualitative experimentation method introduced by Kleining, Gerhard (1986). A design representing similar upper garment designs in the collection was determined, a total of 11 designs were included in the study and analyzed. As a result of the research; In the clothing designs that make up the collection, it has been observed that the harmonious combinations of Kleining, Gerhard's techniques of adding, subtracting, relocating and design principles such as symmetrical and asymmetric balance, repetition, harmony, contrast, integrity, emphasis, texture, and transformation into original clothing designs have been realized.

Keywords


 • Koca, E. & Polat, G. (2020). “Nitel Deneyleme İle Bir Tasarım Çözümlemesi: Balmaın Örneği” International Social Sciences

 • Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue:72; pp:4653-4662 NİTEL DENEYLEME İLE BİR TASARIM ÇÖZÜMLEMESİ: BALMAIN ÖRNEĞİ Design Analysis With Qualitative Experiment: Balmain Example Prof. Dr. Emine KOCA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6607-5652 Öğr. Gör. Dr. Gülşah POLAT Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Moda Tasarımı Bölümü ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8448-9947 ÖZET Tüm alanlarda yükselen bir değer olan tasarım kavramı sürekli yenilik gerektiren inovatif bir süreci içermektedir. Bu süreçte, tasarlanacak ürünün çağın ihtiyaçlarını karşılaması, çözüm odaklı olması ve tasarım açısından tüketici beklentilerini tatmin etmesi önemli noktalardır. Bu nedenle özellikle görsel iletişim, mimarlık ve moda gibi görselliğin ve tüketici algısının ön planda tutulduğu alanlarda, tasarım araştırmaları ve tasarım çözümleme yöntemlerinden yararlanmak büyük önem taşımaktadır. Tasarım kavramının giysi ile özdeşleştiği moda tasarımı alanında da tasarımcılar, tasarım araştırmaları yaparak bilgi birikimlerini tasarım ilke ve yöntemleriyle birleştirerek hazırladıkları koleksiyonlarını tüketicilerin beğenisine sunmaktadır. Yeni özellik ekleme, eksiltme ya da eklenmiş özellikleri farklı yerlere taşıyarak kombinasyon sağlama gibi işlemlerin sonucunda giysiye tasarım özelliği ve değeri kazandırılır. Bu nedenle, giysi tasarımcılarının bir giysinin tasarım değerini artıran ve ona tasarım özelliği kazandıran özellikleri hangi yöntem ve yaklaşımlarla gerçekleştireceğinin bilincinde olmaları, analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeleri ve tasarım çözümleme yöntemlerini tasarım süreci içinde kullanmaları gerekmektedir. Bu düşüncenin çıkış noktasını oluşturduğu araştırmada; özellikle tasarım değeri yüksek ve özgün giysi tasarımlarıyla moda dünyasında önemli yeri olan Balmain markasının 2020 Sonbahar/Kış kadın koleksiyonunu oluşturan üst giysi tasarımlarının, Kleining, Gerhard’ın (1986) ortaya koyduğu nitel deneyleme yöntemiyle çözümlenmesi amaçlanmıştır. Koleksiyondaki benzer üst giysi tasarımlarını temsil eden bir tasarım belirlenerek, toplam 11 tasarım çalışma kapsamına alınmış ve çözümlemesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; koleksiyonu oluşturan giysi tasarımlarında, Kleining, Gerhard’ın ekleme, eksiltme, yerini değiştirme teknikleri ile simetrik ve asimetrik denge, tekrar, uyum, zıtlık, bütünlük, vurgu, doku gibi tasarım ilkelerinin uyumlu kombinasyonlarının oluşturulduğu ve özgün giysi tasarımlarına dönüşümün gerçekleştirildiği görülmüştür. Anahtar kelimeler: giysi, tasarım, yaratıcılık, teknik, çözümleme, nitel deney

                                                                                                    
 • Article Statistics