SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERLER EĞİTİMİNİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : null
Konu :
Number of pages: 4626-4640
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler eğitimi uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması öğretmen tutumları ve öğretmenlerin bu konudaki görüşleri ile doğrudan bağlantılıdır. Bu çalışma daha nitelikli ve verimli bir değerler eğitiminin nasıl olabileceği ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Olgubilim deseni kullanılarak yapılan bu araştırmada, 5 sınıf öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde, sürdürülebilir bir değerler eğitimi için öğretmen, öğrenci, yönetim, öğrenme durumları ve sosyal çevre ile ilgili sorular sorulmuş, öğretmenlerin verdikleri cevaplar üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre öğretmenler daha etkili ve sürdürülebilir değerler eğitimi için yönetsel gereklilikler, öğretmen gereklilikleri, öğrenci gereklilikleri, öğrenme durumları gereklilikleri ve sosyal çevre – aile gereklilikleri temaları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Successful implementation and sustainability of values education practices are directly related to teachers 'attitudes and opinions on this issue. This study aims to reveal the opinions of classroom teachers about how a more qualified and efficient education of values education can be. Face-to-face interviews were conducted with 5 classroom teachers in this study, which was conducted using a phenomenological design. In the interviews, questions about teachers, students, management, learning situations and social environment were asked for a sustainable values education, and content analysis was made based on the answers given by the teachers. According to the results of the analysis, the themes of managerial requirements, teacher requirements, student requirements, learning situations and social environment - family requirements for more effective and sustainable values education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics