BODY LANGUAGE AND TECHNO-COMMUNICATION IN THE LIGHT OF FILMS

Author :  

Year-Number: 2020-72
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 4616-4625
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanal sosyalleşmeyi tercih eden Y kuşağı, gerçekliği reddetmektedir. Fiziksel olarak bedenleriyle gerçek hayatta var olmayı sürdürürken rollerini aktif olarak oynamak için sanal alanı seçmektedir. Tekno-iletişim o kadar canlı ki, insanlar akıllı telefonları ve diğer teknolojik araçlarıyla entegre olarak günlük hayatlarına devam etmektedir. İnsanların siber varlığı kaçınılmaz olarak kimlikleri, günlük alışkanlıkları, kültürel, geleneksel ve varoluş biçimleriyle bağlantılıdır. Öte yandan, insanlar kendisini gerçek, fiziksel dünyasından izole etmek için siber alanda saflaştırılmış bir karakter seçebilirler. Gerçek karakter ile yapay zeka arasındaki ilişkiyi yansıtması açısından bu çalışma için bilim kurgu filmleri "Her" ve "Ex-Machina" seçilmiştir. İnsan yaşadığı en yeni duruma konsantre olma yeteneğine sahiptir. Her iki filmde, insanın duyguları ve özeleştirel yönüyle meydan okuması, gerçek yaşam zorluklarının farklı ve ortak yollarını sunmaktadır. Test denekleri gibi, karakterler de gerçek ve / veya sanal deneyimleriyle başa çıkmak zorundadır. Yeni sanal öğrenmelere ek olarak, fiziksel, psikolojik ve sosyolojik koşullarla gerçek bir yaşam konsantrasyon mücadelesi bulunmaktadır. Filmlerde görüldüğü gibi toplumdan arındırılmış yapay zeka ile yalnızlığın ve yeni deneyimlerin tadını çıkaran insan, özgürlüğünü kendi sanal dünyasında bulur. Tekno-iletişimin kullanımında, iki film posteri, Y kuşağının fiziksel ve sanal ilişki modellerinin kanıtları olarak karşılaştırmalı göstergebilimsel analizle incelenecektir. Filmler karakter, ortam, zaman, beden dili, iletişim biçimi, psikolojik ve sosyolojik koşullarla incelenecektir.

Keywords

Abstract

Preferring virtual socialization millennial generation deny reality. They both appear physically with their bodies in real life and also choose virtual sphere to play their roles actively. Techno-communication is so alive that people continue their daily lives integrated with their smart phones and other technological tools. Inevitably, cyber existence of humans is attached with their identities, daily habits, cultural, traditional and existence forms. On the other hand, people can choose a purified character in cyber sphere to isolate himself from his real, physical world. In terms of reflecting the relationship between real character and artificial intelligence, science fiction films "Her" and "Ex-Machina" are chosen for this study. Human has the ability to concentrate to the newest situation he experiences. In both films, human's challenge with his emotions and self-critical side presents the different and common ways of real life challenges. Just as test subjects, the characters have to cope with their real and/or virtual experiences. In addition to the new virtual learnings, there is a real life concentration struggle with physical, psychological and sociological conditions. As seen in films, enjoying loneliness and new experiences with artificial intelligence purified from society, human finds freedom in his own virtual world. Within the use of techno-communication, the two film posters will be examined with comparative semiotic analysis as being evidences of the physical and virtual relationship models of millennial generation. The films will be examined with the character, space, time, body language, form of communication, psychological and sociological conditions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics