FACTORS THAT AFFECT RICE CROPS PRICE ESTIMATION BASED ON GRAIN MILL ENTERPRISE IN PLOSO JOMBANG, INDONESIA

Author:

Year-Number: 2020-71
Number of pages: 4371-4377
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pirinç Endonezya için temel ihtiyaç ve vatandaşlarının çoğu çiftçi olarak işgal edilir. Ploso, Jombang'de birkaç büyük tahıl fabrikası vardır. İşletmeler kendi iş birçok engele cevap akıllı olmalıdır, bu şekilde onların kaybını en aza indirmek ve kar artırmak. Hububat fabrikalarındaki kayıp faktörü, fiyat tahmininin hesaplanmasında hata üzerine kuruludur, bunlardan biri de tahıl hasarıdır. Hesaplama genellikle çiftçi arasında kullanılan tahıl fiyatı hasar tahıl bölünür. Bu çalışma, Ploso, Jombang Regency'de bulunan değirmen işletmesinde hasar tanesi hesaplamasına dayalı pirinç fiyatını etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak için tanımlayıcı nitel araştırmadır. Çalışma, Şubat 2019 ile Mayıs 2019 arasında Ploso, Jombang Bölgesi'nde bulunan UD Santoso'da gerçekleştirilen dört ay içinde gerçekleştirildi. Çalışma, tahıl veriminin pirinç değirmencileri tarafından, pirinç fiyatını hasar tahıl hesaplaması ile etkileyen faktörler olarak dikkate alınması gerektiğine yol açmıştır. Bunu önlemek için, tahıl verimini etkileyen faktörler, pirinç fiyat beklentisi ve tahıl kaybını en aza indirmek için nasıl çözüm hakkında çiftçi ve değirmen sahibi için sosyalleşme olmalıdır.

Keywords

Abstract

Rice is fundamental need for Indonesia and most of its citizens are occupied as farmers. In Ploso, Jombang, there are several big grain mills. The enterprises must be clever to respond many obstacles on their business, that way will minimize their loss and increase profit. Loss factor in grain mills lay on the mistake when they made calculation of price estimation, one of them is grain damage. The calculation commonly used among farmer is the price of grain is divided by damage grain. This study was descriptive qualitative research to reveal factors that affected rice price based on damage grain calculation in mill enterprise located in Ploso, Jombang Regency. The study was conducted in four months from February 2019 to May 2019 which took place in UD Santoso located in Ploso, Jombang Region. The study has resulted that grain yield must be considered by rice millers as factors in affecting rice price based on damage grain calculation. To avoid it, there must be socialization for farmer and mill owner about factors that affect grain yield, rice price expectation based on grain price and solution about how to minimize grain loss.

Keywords